CSC:n hallitusohjelmatavoitteet: investointeja TKI-toimintaan ja tutkimusympäristöihin

CSC:n hallitusohjelmatavoitteet: investointeja TKI-toimintaan ja tutkimusympäristöihin

CSC haluaa antaa oman evästyksensä seuraavan hallitusohjelman valmisteluun. CSC:n hallitusohjelmatavoitteiden neljästä kärkiteemasta esitellään tällä viikolla ensimmäistä teemaa, tutkimusympäristöjä: kuinka investointeja tarvitaan tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI-toiminta), tutkimusympäristöihin ja niissä työtä tekeviin ihmisiin.

Jotta Suomi olisi houkutteleva kumppani tutkijoille, tutkimusorganisaatioille, yrityksille ja sijoittajille, tarvitaan panostuksia TKI-toimintaan. Eksponentiaalisesti kasvavien datamäärien hyödyntäminen ja tekoälyn kehittäminen vaativat tieteellistä laskentaa, jotta dataa voidaan analysoida ja jatkojalostaa sellaiseen muotoon, joka on yhteiskunnan ja elinkeinoelämän hyödynnettävissä.

– Supertietokoneilla tehtävä laskenta mahdollistaa tieteellisten läpimurtojen synnyn sekä uusien, yhteiskuntaa hyödyttävien teknologioiden kehittämisen. Datanhallinta- ja laskentaympäristö onkin osa Suomen kriittistä perusinfrastruktuuria. Siksi hallituksen on luotava pysyvä rahoitusmekanismi, joka mahdollistaa tämän perustan kehittämisen tutkimuksen tarpeiden ja yhteiskunnan muuttuessa yhä laskenta- ja datakeskeisemmiksi, toteaa tutkimuksen laskentapalveluiden johtaja Pekka Lehtovuori CSC:ltä.

Katso CSC:n tutkimuksen laskentapalveluiden johtaja Lehtovuoren video aiheesta oheiselta videolta.

Jos video ei näy, voit katsoa sen täältä.

 

Tehtävät tulevalle hallitukselle:

  • Tieteen ja tutkimuksen tarvitsemat riittävät resurssit ja tutkijoiden työkalut on turvattava kaikissa olosuhteissa. Hallituksen on luotava pysyvä rahoitusmekanismi, joka mahdollistaa kansallisen datanhallinta‐ ja laskentainfrastruktuurin päivittämisen tarpeiden mukaisesti.
     
  • Suomen on panostettava datanhallinnan ja laskennan osaajien kouluttamiseen ja huolehdittava kansalaisten mahdollisuudesta päivittää omaa osaamistaan jatkuvasti. Osaamisen kehittäminen on oltava systemaattinen osa koulutusohjelmia kaikilla asteilla ja aloilla, myös opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa.
     
  • Suomelle on luotava TKI‐rahoituksen strategia ja toimenpideohjelma, jonka toimeenpanosta huolehtimaan nimetään kansallinen vastuutaho.
     
  • Suomalaisten toimijoiden menestys EU:n TKI‐puiteohjelmissa on nostettava vähintään verrokkimaiden tasolle. Hallituksen on luotava rahoitusinstrumentti EU‐hankkeiden valmisteluun ja vastinrahoitukseen. Tämä on konkreettinen tapa kannustaa suomalaisia toimijoita mukaan EU‐hankkeisiin.

 

Tutustu CSC:n hallitusohjelmatavoitteisiin tarkemmin:
www.csc.fi/web/vaalit2019
Twitter: #digisuomensuunta

 

Julkaistu alunperin 11.3.2019.

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

Anni Jakobsson