News

null Muutoksia CSC:n korkeakoulupalveluiden organisaatiossa

Muutoksia CSC:n korkeakoulupalveluiden organisaatiossa

CSC:n SE-liiketoimintayksikkö (Services for digitalization of Education) jakautuu 1.9.2021 alkaen kahteen osaan, joista toinen keskittyy tietotuotantoon ja toinen korkeakoulujen digitalisaation edistämiseen. Yksiköiden johtajiksi on valittu Hanna-Mari Puuska ja Kirsi Pispa.

Hanna-Mari Puuskan johtama yksikkö READY (Research and Education Information Management and Data Analytics) tuottaa jatkossa opetus- ja kulttuuriministeriölle tutkimuksen ja eri koulutusasteiden tiedontuotanto-, tietovaranto- ja analytiikkapalveluja.  Yksikön palveluja ovat mm. Vipunen, korkeakoulujen suorat tiedonkeruut, ARVO – opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu sekä Tiedejatutkimus.fi.

Kirsi Pispan johtama yksikkö toimii jatkossakin nimellä SE (Services for digitalization of Education) ja edistää opetus- ja koulutussektorin digitalisointia sekä tarjoaa sen tueksi fasilitointi-, koordinointi- ja arkkitehtuuripalveluja. Tuki kattaa vaiheet opiskelijaksi hakeutumisesta verkko-opetuksen työkaluihin, opiskelijaliikkuvuuden mahdollistamiseen sekä jatkuvan oppimisen edellyttämään omien tietojen hallintaan. Yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, korkeakoulujen ja muiden opetus- ja koulutussektorin toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Yksikkö tuottaa palveluita muun muassa EXAM- ja Peppi -konsortioille, Ristiinopiskelupalvelun korkeakouluille SaaS -palveluna sekä korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Hanna-Mari Puuska ja Kirsi Pispa raportoivat jatkossa toimitusjohtaja Kimmo Koskelle ja kuuluvat CSC:n johtoryhmään. SE-liiketoimintayksikköä aiemmin johtanut Klaus Lindberg siirtyy eläkkeelle lokakuun 2021 alussa.  

Lisätietoja:
Hanna-Mari Puuska, hanna.mari-puuska@csc.fi
Kirsi Pispa, kirsi.pispa@csc.fi