Ideabank – motivate, brainstorm and succeed

Ideabank is a service for collecting, sharing and promoting development ideas that further the digitalization of higher education and research. Ideabank serves as a tool for customer steering in decision-making and prioritizing new initiatives. The purpose of Ideabank, which was developed in cooperation with the IT manager networks of higher education institutions, is to expand from higher education institutions to research institutes.

Ideapankin avulla jaetaan tietoa korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kesken, sekä pyritään löytämään oikeat tahot kehitysideoiden esiselvityksille ja jatkotoimille. Ideapankin avoimuuden ja osallistamisen kautta CSC:llä, korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla on mahdollisuus tehdä useamman toimijan näkökulmasta parempia ja myös kokonaiskustannuksiltaan tehokkaampia ratkaisuja, kun käytettävissä on yhteistä tietoa asiakkaiden ja omistajien tarpeista ja mahdollisuuksista.

Ideapankissa kaikki voivat esittää, kommentoida ja seurata ideoita, ja jaetut kehitysideat ovat avoimesti kaikkien tarkasteltavissa

Kehitysideoiden ohjaus ja käsittely

Kehitysideat ovat syntyneet yksittäisen henkilön, tiimin, koulutusalan tai organisaation tarpeesta saada jokin ajankohtainen tai tulevaisuuden haaste ratkaistuksi.

Lisää Ideapankista »