Ideabank – motivate, brainstorm and succeed

Ideabank is a service for collecting, sharing and promoting development ideas that further the digitalization of research, learning and innovation activities. Ideabank serves as a tool for customer steering in decision-making and prioritizing new initiatives. The Ideabank was developed in cooperation with the higher education institutions IT leaders' networks. Currently the purpose of Ideabank is to openly serve the collaboration and information sharing for all parties.

Ideapankin avulla jaetaan tietoa korkeakoulujen ja muiden sidosryhmien kesken, sekä pyritään löytämään oikeat tahot kehitysideoiden esiselvityksille ja jatkotoimille. Ideapankin avoimuuden ja osallistamisen kautta CSC:llä, korkeakouluilla ja tutkimuslaitoksilla on mahdollisuus tehdä useamman toimijan näkökulmasta parempia ja myös kokonaiskustannuksiltaan tehokkaampia ratkaisuja, kun käytettävissä on yhteistä tietoa asiakkaiden ja omistajien tarpeista ja mahdollisuuksista.

Ideapankissa kaikki voivat esittää, kommentoida ja seurata ideoita, ja jaetut kehitysideat ovat avoimesti kaikkien tarkasteltavissa

Kehitysideoiden ohjaus ja käsittely

Kehitysideat ovat syntyneet yksittäisen henkilön, tiimin, koulutusalan tai organisaation tarpeesta saada jokin ajankohtainen tai tulevaisuuden haaste ratkaistuksi.

Lisää Ideapankista »

Share your development idea

In Ideabank, you can add new ideas and follow and comment on submitted ideas.

Read instructions »