CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

A Finnish view on exchanging and using global research data / Seminaari: ”Kuinka hyödyntää kansainvälistä tutkimusdataa – suomalainen näkökulma tutkimusdatan hyödyntämiseksi”

A Finnish view on exchanging and using global research data / Seminaari: "Kuinka hyödyntää kansainvälistä tutkimusdataa – suomalainen näkökulma tutkimusdatan hyödyntämiseksi"
Date: 04.12.2013 10:00 - 04.12.2013 15:00
Location details: -
Language: english-language
lecturers: Riitta Maijala
Pirjo-Leena Forsström
Sanna Sorvari
Petri Myllymäki
Leif Laaksonen
Price: -

Enormous amounts of research data is generated by scientific research infrastructures every day. How can research data be useful for a broad range of stakeholders including the industrial uptake of the publicly financed research data? What kinds of collaboration opportunities exist globally, nationally and are there business opportunities for industry using open global research data? Can the research data be the new Internet?

You are cordially invited to take part to the seminar "A Finnish view on exchanging and using global research data", where these questions, among many others, are tackled. The event takes place at Dipoli Congress Centre, Espoo on Tuesday 3rd of December 2013. This seminar is a follow-up on the seminar "Big data, great science, small Finland: Our role in Global Research Data Exchange" on the 4th of June 2013.

The goal of this seminar is to carry the discussion further from research data producers to include also Finnish industrial involvement, national public administration data producers with a linkage to major national and international data efforts such as TTA (Finnish National Research Data Initiative), EUDAT (European Data Infrastructure) and RDA (Research Data Alliance), which brings many new opportunities for global collaboration in the field of research data.

In the panel discussion we have the speakers from the morning session and Sami Niinimäki (OKM) and Damien Lecarpentier (EUDAT).

Programme in English (pdf)

 

-

 

Tutkimusinfrastruktuurit ympäri maailman tuottavat valtavia määriä dataa joka päivä. Kuinka julkisin varoin tuotettua tutkimusdataa voidaan hyödyntää muun muassa yritysten ja teollisuuden tarpeisiin? Minkälaisia yhteistyömahdollisuuksia ja liiketoimintamalleja avoin tutkimusdata tarjoaa?

Tervetuloa seminaariin "A Finnish view on exchanging and using global research data" kuulemaan lisää aiheesta. Tilaisuus pidetään Dipolissa, Espoossa tiistaina 3. joulukuuta 2013. Seminaari on jatkoa kesäkuussa pidetylle "Big data, great science, small Finland: Our role in Global Research Data Exchange" -seminaarille. Tilaisuus pidetään englanniksi.

Seminaarissa laajennetaan keskustelua tutkimusdatasta liittyen myös suomalaiseen teollisuuteen ja kansallisiin tilastoihin ja siihen, kuinka suuria kansallisia ja kansainvälisiä datahankkeita kuten TTA (Tutkimuksen tietoaineistot), EUDAT (European Data Infrastructure) ja RDA (Research Data Alliance) voidaan hyödyntää tehokkaammin kansallisesti.

Paneelikeskusteluun osallistuvat aamupäivän puhujien lisäksi Sami Niinimäki (OKM) ja Damien Lecarpentier (EUDAT).

Ohjelma suomeksi (pdf)
Program
Time Title Speaker
10.00-10.30 How to make sense of research data - the Finnish perspective Riitta Maijala, OKM (pdf)
10.30-11.00 TTA activities and status presentation Pirjo-Leena Forsström, CSC (pdf)
11.00-11.30 Experiences from ICOS Sanna Sorvari, FMI (pdf)
11.30-12.00 Data to Intelligence Program Petri Myllymäki, D2I (pdf)
12.00-12.30 Finland and the global research data interoperability efforts Leif Laaksonen, CSC (pdf)
12.30-13.30 Lunch Break  
13.30-15.00 Panel discussion on National opportunities in a global environment or Global opportunity in a national environment? EUDAT, TTA, Tekes, industry, OKM