CSC's trainings and events have moved

Find our upcoming trainings and events at www.csc.fi.

This site is an archive version and is no longer updated.
 

Go to CSC Customer trainings and Events

Korkeakoulujen tietohallintojohdon valmennusohjelma

Korkeakoulujen tietohallintojohdon valmennusohjelma
Date: 30.10.2012 00:00 - 30.10.2012 12:00
Location details: -
Language: english-language
Price: -

Professional Diploma in Business and Information Systems Engineering (BISE)

 

Kenelle:

Ohjelmaan hyväksytään max 25 korkeakoulun tietohallinnon avainhenkilöä.

Lisäksi ACIO-hankkeen ja AALTO-PROn kautta tulee n. 5 henkilöä

Valmennusohjelman tavoitteet

 

  • Auttaa korkeakoulun johtoa kohtaamaan rakenneuudistuksen tuomat muutospaineet
  • Tukee tietohallintojohtoa suuntaamaan tietohallinnon palvelut tukemaan entistä paremmin korkeakoulun strategiaa ja ydintoimintoja
  • uudistaa korkeakoulujen IT-palvelujen tuottamista uusien entistä kilpailukykyisempien menetelmien ja yhteistyön avulla
  • parantaa IT-palveluiden kustannustehokkuutta
  • tehostaa kokonaisarkkitehtuurin, pilvipalveluiden ym. hyödyntämistä
  • tukea tietohallintojohdon osallistumista ylimmän johdon työskentelyyn, strategiatyöhön, johtoryhmätyöskentelyyn ja muutosviestintään

 

 

Koulutus on osa CSC:n Aalto-yliopistolta tilaamaa tutkimusta ja osallistujat osallistuvat tutkimushankkeeseen. Ohjelmassa seurataan valmennusohjelman vaikutusta organisaation tietohallinnon toimintaan.

Program

11.12.2012 Aloitusseminaari: Tavoitteet, sisällöt, menetelmät
IT organisaation liiketoiminnan osana ja tukena. Organisaation eri
toimintojen suhteet johtamisessa. Tietohallinnon rooli muuttuvassa
maailmassa. Strategian tukemisesta strategian tekemiseen.

17.-18.01.2013 Strateginen tietohallintojohtaminen I – Foundations
Mikä IT strateginen merkitys ja arvo liiketoiminnalle.
Eri strategiaperspektiivit IT:n näkökulmasta. Mihin IT strategiaa tarvitaan.
IT:n organisointimallit

14.-15.03.2013 Strateginen tietohallintojohtaminen II – Alignment
Strategiasta IT strategiaksi – mihin "alignment" ajattelua tarvitaan. Onko
IT arvontuottaja vai kustannus. Miten IT:n strategista linjausta voi nostaa
ja miten sitä voi mitata.

16.-17.05.2013 Tietohallinnon johtaminen I: Hallintomallit
Hyvä tietohallintomalli – IT Governance – on keskeinen osa liiketoimintaa
tukevan ja tehokkaan IT toiminnon rakentamista;
Miten governance – management ja leadership yhdistetään?
Cobit –viitekehys ja sen soveltaminen

13.-14.06.2013 Tietohallinnon johtaminen II: Kokonaisarkkitehtuuri
Kokonaisarkkitehtuuriajattelu. Kokonaisarkkitehtuuri organisaation
johtamisen ja kehittämisen välineenä. Miten kokonaisarkkitehtuuri
integroidaan muihin johtamiskäytäntöihin. Arkkitehtuurityön käytännön
haasteet. Keskeiset arkkitehtuurimenetelmät

15.-16.08.2013 Tietohallinnon johtaminen III: Portfolio Management
Tietohallinnon kehityssalkku ja sen hallinta. Portfolio vs. Projektit.
Strategian jalkatus projekteilla. Budjetointi ja seuranta. Riskihallinta.
Liiketoiminnan kehitysprojekti vs. Tietohallinnon kehitysprojekti

19.-20.09.2013 Tietohallinnon johtaminen IV: Hankinnat ja juridiikka
Hankintaprosessi; laitteet, ohjelmistot, prosessit ja palvelut. Kilpailutus ja
juridiikka. Toimittajahallinta ja monitoimittajaprojektit. Onnistuneen
hankinnan elementit. Pilvipalveluiden hankinta.

14.-15.11.2013 Muutoksen johtaminen – Ihminen, organisaatio ja osallistuminen
Miten muutos viedään onnistuneesti läpi. Muutos ja henkilöstö.
Muutosvastarinta ja sen hallinta. Kuinka vahvistaa organisaation
muutoskykyä ja tehdä uusiutumisesta osa työtä?

16.-17.01.2014 Operatiivinen palvelutuotanto; IT Service Management
Palvelutuotanto ja palveluorganisaatio. Asiakas, asiakastyytyväisyys
ja palvelutuotanto. Palveluiden organisointi ja palvelutuotantomallit
Asiakas-toimittajamallit, SLA, OLA, ym. Palvelutuotanto ja tietoturva

20.-21.03.2014 Tietohallinnon organisointi ja kompetenssit
Eri organisointimallit. Ulkoistus osana tietohallinnon toimintaa.
Tietohallinnon kompetenssien kehittäminen. Ihmisten johtaminen

15.05.2014 Päätösseminaari
Päätösjakso oppimistulosten julkaisuun ja jatkotoimien keskusteluun