Lausunnot

null CSC:n lausunto koskien yleisen tietosuoja-asetuksen toimivuutta ja sen soveltamiseen liittyviä kokemuksia

CSC:n näkemyksen mukaan yleinen tietosuoja-asetus on selkeä poliittinen tahdonilmaisu henkilötietojen suojaamisen tärkeydestä ja on lisännyt yleistä tietoisuutta tietosuoja-asioista. Asetuksen voidaan nähdä lisänneen henkilötietojen käsittelyn läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä tietosuojaperiaatteiden huomioimista henkilötietojen käsittelyn koko elinkaaren suunnittelussa kaikkien elinkaaren vaiheiden sisäänrakennettuna elementtinä.

Asetuksen soveltaminen on kuitenkin aiheuttanut haasteita. CSC näkee suurimpien haasteiden koostuvan säädösten epämääräisistä ilmaisuista, toimenpiteiden epämääräisistä määrittelyistä sekä epäselvistä ja monitulkintaisista kieliasuista. Nämä hankaloittavat tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain soveltamista ja aiheuttavat haasteita toimivuudelle. Säädösten soveltamisen ja toimivuuden kannalta tärkeitä ovat yhteiseurooppalaiset tunnistetut hyvät toimintakäytännöt, jotka osaltaan edistävät myös tietosuojan kannalta yhtenäisen kilpailuympäristön luomista Euroopassa.

CSC kokee asetuksen kaipaavan tarkempia tulkintaohjeita, jotta asetuksen täytäntöönpanon epämääräisyys poistuisi ja tulkintojen erilaisuus vähenisi.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä (pdf).