Lausunnot

null CSC:n lausunto kansallisen tekoälyohjelman AuroraAI:n kehittämis- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2019-2023

CSC pitää ihmisten nostamista keskiöön AuroraAI-konseptissa erinomaisena näkökulmana, jonka tulisi olla koko hallinnon perusperiaate.

Tekoälyn toimivuuden vuoksi tulisi panostaa datan laadukkuuteen. Suomen tekoälyohjelman tulisi tarttua datan biasongelmaan ja tarjota ratkaisuja sen tunnistamiseen ja torjumiseen.

Tekoälyn eettiseen käyttöön tulee kiinnittää huomiota. Datan tulisi olla mahdollisimman avointa, jotta pystytään järjestämään laadukkaita palveluja, jotka myös koetaan legitiimeinä.

Terminologiaan olisi syytä kiinnittää huomiota ja paikoitellen tarkentaa, puhutaanko koneoppimiseen vai ohjelmointiin perustuvasta tekoälystä.

CSC:n mielestä AuroraAI:n tuoma muutos on kuvattu hyvin, mutta toimeenpanon osalta ei ole riittävästi konkretiaa. Rahoituksen vaikuttavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

CSC on kiinnostunut osallistumaan AuroraAI-konseptin jatkotyöstöön ja toteuttamiseen, tarjoten osaamista erityisesti datan keräämiseen ja strukturointiin, sekä tekoälyn vaatimien big data- ja koneoppimisratkaisujen kehittämiseen ja tuotantokäyttöön viemiseen.

Lue koko lausunto täältä: (pdf)