Lausunnot

null CSC:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston selonteoksi Eettistä tietopolitiikkaa tekoälyn aikakaudella


CSC pitää keskustelua tekoälyn etiikasta erittäin tarpeellisena ja pitää täten myös selontekoa tervetulleena lisänä keskusteluun. CSC arvostaa selonteon valmistelun laajapohjaisuutta ja monien näkemysten huomioonottamista. Samalla lukuisat eri näkökulmat kuitenkin aiheuttavat selonteossa hajanaisuutta.

Selonteossa on hyviä tavoitteita, kuten tekoälyn kaupallisen hyödyntämisen lisääminen ja kansalaisten tietosuojan lisääminen, mutta tavoitteiden välisiä mahdollisia ristiriitoja ei ole huomioita riittävällä tavalla.

Suomen tulee olla aktiivisena toimijana valjastamassa tekoälyn yhteiskunnalliset vaikutukset teknologisesti korkeatasoisella ja eettisesti kestävällä tavalla. Tämä vaatii kansallisten laskentaresurssien takaamista, datan liikkuvuuden esteiden purkamista sekä jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä.

Voit lukea koko lausunnon täällä.