Uutisia

CSC ja RIKEN-Center for Computational Science tiivistävät supertietokoneisiin liittyvää yhteistyötä

CSC on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen (MoC) japanilaisen RIKEN-Center for Computational Sciencen (R-CCS) kanssa. Tulevalla yhteistyöllä edistetään globaalilla tasolla kansainvälistä huippututkimusta ja tarjotaan tutkijoille ennen näkemättömän tehokkaat resurssit tutkimuksen tekemiseen. Allekirjoitustilaisuus järjestettiin 11. toukokuuta Japanissa Societal Impacts of Digitalization -seminaarin yhteydessä.

Allekirjoitustilaisuus, edessä CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski ja RIKEN Center for Computational Science, Director Satoshi Matsuoka. Takana kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari ja Vice-Minister Hideyuki Tanaka.
 

R-CCS isännöi kehittämäänsä supertietokonetta Fugakua, joka on noteerattu kansainvälisissä supertietokoneiden listauksissa maailman nopeimmaksi. Japanin kansallinen lippulaivakone Fugaku sijaitsee Kobessa. CSC puolestaan vastaa Suomen supertietokoneinfrastruktuurin hallinnasta ja isännöi myös Euroopan tehokkainta pre-eksa-skaalan supertietokone LUMIa. Solmittu sopimus avaa myös suomalaisille tutkijoille uudenlaisia ovia kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön.

Isoja globaaleja tutkimushaasteita ei voida ratkaista yksittäisissä tutkimusryhmissä, vaan niihin tarvitaan useiden eri tutkimusyhteisöjen välistä yhteistyötä ja kapasiteettiä yhdistää sekä käsitellä suuria datamääriä eri tieteenaloilta. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen ratkaisua ja vihreää siirtymää vauhdittava tutkimus edellyttää suurta laskentatehoa vaativia tutkimusmenetelmiä ja laajaa kansainvälisten tutkimusryhmien välistä yhteistyötä. Yhä tärkeämpi osa tätä yhteistyötä ovat tutkimusta mahdollistavat sähköiset infrastruktuurit sekä niiden käyttöön ja kehittämiseen liittyvä teknologinen ja tieteenalakohtainen osaaminen.

– Nyt solmittu yhteistyösopimus yhdistää yhden maailman ja Euroopan tehokkaimmista laskentaresursseista sekä niiden isännöimiseen liittyvän osaamisen. CSC ja R-CCS pystyvät yhteistyöllä tarjoamaan tutkimuksen käyttöön yhden maailman tehokkaimmista laskentaresursseista. Se tuo merkittävää kilpailuetua suomalaiselle tutkimukselle ja auttaa osaltaan rakentamaan siltoja eurooppalaisten ja japanilaisten tutkimusyhteisöjen välille, toteaa CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski.

– Olen iloinen yhteistyösopimuksesta, se tarjoaa suomalaisille ja japanilaisille tutkijoille erinomaisen mahdollisuuden tehdä entistä parempaa yhteistyötä supertietokoneisiin liittyvien edistyneiden IT-teknologioiden ympärillä. Useat eri tieteenalat voivat hyödyntää maailman johtavien supertietokoneiden LUMIn ja Fugakun innovatiivisia sovelluksia pyrkiessään ratkaisemaan yhteiskunnan kehittämisen liittyviä kysymyksiä. Koneet eroavat toisistaan arkkitehtuurinsa osalta, mutta ne tarjoavat samankaltaiset laskentakyvykkyydet. Alustojen välinen vertailu ja koneiden välinen tehokas ohjelmistokehitys tasoittavat tietä merkittäville edistysaskelille supertietokoneiden alalla, toteaa R-CCS:n johtaja Satoshi Matsuoka.   

CSC on verkottunut vastaavien yhteistyösopimusten kautta useiden muiden kansainvälisten toimijoiden kanssa.

– Jatkamme kansainvälisen yhteistyöverkostomme rakentamista myös tulevaisuudessa”, Kimmo Koski toteaa.

Lisätietoja:

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
Toimitusjohtaja Kimmo Koski
Puhelin 050 381 9777
kimmo.koski@csc.fi

RIKEN Center for Computational Science (R-CCS)
Koushi NITTA
Director, Computational Science Promotion Office
r-ccs-koho@ml.riken.jp