null Digihumanistit selättävät laajat lähdeaineistot

Digihumanistit selättävät laajat lähdeaineistot

Nykyinen digitalisaatio avaa yhteiskuntatieteilijöille ja humanisteille uusia mahdollisuuksia. Digihumanistit ovat laskennallisen tieteen uusia hyödyntäjiä.

Vaikka yhteiskuntatieteilijät ja humanistit ovat käyttäneet jo kauan tilastotiedettä, rekisteridataa ja sähköisiä kieliaineistoja, vasta nykyinen digitalisaatio avaa heille aivan uusia mahdollisuuksia. Data-aineistojen määrän kasvun, aineistojen saatavuuden parantumisen ja datatieteen menetelmien kehittymisen myötä myös yhteiskuntatieteilijät ja humanistit ryhtyvät tieteen laskennallisten menetelmien käyttäjiksi, digihumanisteiksi.

Digitaaliset ihmistieteet on käsite, jolla viitataan uuden teknologian hyödyntämiseen humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa. Laajat aineistot ja niistä kerättävä tutkimustieto ovat keskeinen osa uusia digitaalisia ihmistieteitä.

Aineistoina voi olla tekstiaineistojen lisäksi esimerkiksi puheaineistoja, kuva-aineistoja tai videoaineistoja. Uusia ja vanhoja aineistoja voidaan käyttää myös rinnakkain.

Sähköisiä aineistoja voidaan rikastaa lisäämällä niihin esimerkiksi nimi- ja paikkatietoja tai julkishallinnon organisaatioiden rekistereissä olevaa niin sanottua rekisteritietoa, ja linkittämällä niitä muihin aineistoihin.
 

Tutkimustulosten tulkinta pohjaa vankkaan tietotaitoon

Lähdeaineistojen oikeanlainen käyttö on kuitenkin haaste, joka vaatii suurta asiantuntemusta. Aineistojen synty, elinkaari ja rajoitukset on tunnettava ja ymmärrettävä tarkoin. Tietoja on osattava tulkita oikein ja menetelmiä käytettävä asiantuntevasti. Nämä taidot ovat tärkeä osa digitaalisia ihmistieteitä.

Digitaalisten ihmistieteiden alalla on Suomessa vahva traditio. Yhdistämällä eri puolilla olevaa osaamista Suomen on mahdollista olla maailman huipulla.

Tutkimuksen kehittäminen edellyttää laajaa yhteistyötä, johon osallistuvat digihumanistien lisäksi tekniikan asiantuntijoita, kirjastojen ja arkistojen edustajia sekä tietokantaosaajia. Tätä työtä edistää Suoman Akatemian digitaalisten ihmistieteiden DIGIHUM-akatemiaohjelma 2016–2019.

KUVA: THINKSTOCK

 

Julkaistu alunperin 01.12.2018. / Published originally 01.12.2018.

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

Tommi Kutilainen