Lausunnot

null Lausunto Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta

CSC:n lausunto Euroopan horisontti -puiteohjelman täytäntöönpanoa koskevasta erityisohjelmasta (06.08.2018)

 • CSC näkee avoimen tieteen periaatteet, kuten tutkimusdatan avoimen saatavuuden edistämisen, FAIR-periaatteiden tukemisen ja Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelu EOSC:n kehittämisen, tervetulleiksi ohjelman menettelytavoiksi.
   
 • Lisähuomiota tulee kiinnittää datan yhteentoimivuuteen sekä avoimeen tieteeseen liittyvään koulutukseen ja taitojen kehittämiseen.
   
 • Pilarien 1 "Avoin tiede" ja 3 "Avoin innovointi" välistä yhteyttä tulee vahvistaa, sillä innovaatiot perustuvat pohjimmiltaan perustutkimuksen saavutuksiin.
   
 • Pilarille 1 "Avoin tiede" tulee allokoida enemmän rahoitusta, erityisesti tutkimusinfrastruktuureihin. Verrattuna H2020-ohjelmaan, tutkimusinfrastruktuureihin allokoitu budjetti laskee 3%, vaikka tutkimusinfrastruktuurien merkitys sekä tutkimukselle että innovaatioille on entistä tärkeämpää. Tämä vaikuttaa myös ohjelman muiden pilareiden menestykseen. Lisäksi tutkimusinfrastruktuurit ovat muuttumassa yhä edistyneimmiksi ja niiden kehityskustannukset nousevat.
   
 • On rohkaisevaa, että EU:n tutkimusinfrastruktuurien kansainvälinen ulottuvuus on tunnistettu, ja että se perustuu huippuosaamiseen.
   
 • Ohjelmassa tulee kiinnittää enemmän huomiota tutkimusinfrastruktuurien mahdollisuuksiin osallistua yhteentoimivuusongelmien ratkaisemiseen.
   
 • Nykyisen esityksen budjettijaottelun taustalla olevat perustelut täytyy tuoda esiin selkeästi.
   
 • On positiivista, että Euroopan innovaationeuvosto (EIC) pyrkii tasoittamaan tutkimuksen ja kaupallistamisen välisiä kuiluja. Neuvoston alhaalta ylöspäin suuntautuvat (bottom-up) -toimenpiteet tarvitsevat kuitenkin täsmällisempiä määritelmiä.
   
 • Huippuosaamisen tulee säilyä missioiden valinnan ja arvioimisen avainkriteerinä. Kansalaisten ei tule osallistua missioiden valintaan, mutta kansalaistiedettä tulee vahvistaa ja kansalaiset huomioida missioiden tulosten välittämisessä. Missioiden rahoituksen allokoimiseen tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä.

Koko lausunto on luettavissa täällä englanniksi (pdf).