CSC:n hallitus 2021-

Jukka Mönkkönen

(s. 1959) FaT, CSC:n hallituksen jäsen v. 2019, puheenjohtaja 2021-

Jukka Mönkkönen on Itä-Suomen yliopiston rehtori. Aiemmin hän toimi saman yliopiston akateemisena rehtorina ja terveystieteiden tiedekunnan dekaanina sekä biofarmasian professorina. Lisäksi hän on työskennellyt Wisconsinin yliopistossa (USA) post-doc tutkijana ja Aberdeenin yliopistossa (UK) vierailevana tutkijana.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Suomen yliopistokiinteistöt SYK Oy hallituksen puheenjohtaja, Pohjois-Savon Osuuspankin hallintoneuvosto jäsen.

Riitta Autere

FM, CSC:n hallituksen jäsen 2021-

Riitta Autere on valtiovarainministeriön Julkisen hallinnon ICT-osaston neuvotteleva virkamies tehtäväalueinaan tietopolitiikka, julkisen hallinnon ICT-kehittämisen ohjaus sekä avoin tieto. Hän osallistuu asiantuntijana sekä kotimaiseen että EU-säädösvalmisteluun. Aiemmin Autere on työskennellyt ympäristöministeriössä sekä keskeisissä kansallisissa kulttuuriperintöorganisaatioissa tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien kehittämistehtävissä.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Tiedonhallintalautakunnan sihteeristön jäsen.

Tua Huomo

(s. 1969) FT, MBA, CSC: n hallituksen jäsen 2020-

 Tua Huomo on VTT:n liiketoiminta-alueen johtaja ja johtoryhmän jäsen. Hän johtaa tulevaisuuden tuotteiden ja materiaalien liiketoiminta-aluetta, joka keskittyy teolliseen biotekniikkaan, uusiin ruokaratkaisuihin, teolliseen kemiaan, biomateriaaleihin ja –prosesseihin, tuotteiden ja materiaalien tietopohjaisiin ratkaisuihin sekä teollisuuden digitalisointiin.

Huomo on aiemmin työskennellyt VTT:llä ICT- ja mikroelektroniikan tutkimuksessa sekä eri rooleissa ohjelmistoteollisuudessa. Hän aikaisemmin työskennellyt myös useita vuosia EIT (European Institute of Innovation & Technology) Digital:ssa vastaten pilviteknologiaan ja big data:n liittyvästä tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Hallituksen jäsen Suomen Akatemiassa ja Puolustus- ja ilmailuteollisuus Pia Ry:ssä.

Hannu Kemppainen

(s. 1964) tekniikan lisensiaatti, CSC:n hallituksen jäsen 2021-

Hannu Kemppainen työskentelee johtajana (strategia) ja johtoryhmän jäsenenä Business Finlandissa. Hän vastaa mm. Business Finlandin strategia-, business intelligence-, vaikuttavuusarvioiti- ja ennakointitoiminnoista sekä strategiaperustaisesta johtamisjärjestelmästä. Ennen nykyistä tehtäväänsä Kemppainen toimi useissa eri johtotehtävissä Innovaatiorahoituskeskus Tekesissä.

Hannu Kemppainen on suorittanut diplomi-insinöörin (teknillinen fysiikka) ja tekniikan lisensiaatin (sähkötekniikka) tutkinnot Teknillisessä Korkeakoulussa (TKK).

Keskeisimmät luottamustehtävät: Business Finlandin hallituksen pysyvä asiantuntija, Palvelualojen työnantajat Palta ry:n elinkeinopoliittisen valiokunnan jäsen.

Petri Myllymäki

(s. 1962) FT, CSC:n hallituksen jäsen 2021-

Petri Myllymäki on Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori, erityisalanaan tekoäly ja koneoppiminen. Hän on tällä hetkellä Suomen tekoälykeskuksen (Finnish Center for Artificial Intelligence, FCAI) varajohtaja ja Tietotekniikan tutkimuslaitos HIITin johtaja. Prof. Myllymäellä on yli 30 vuoden kokemus tekoälyyn liittyvästä tutkimustyöstä ja hän toiminut monissa tieteeseen liittyvissä luottamustehtävissä. Hän on ollut mukana perustamassa useita startup-yrityksiä, ja hänen tutkimustyönsä on johtanut useisiin patentteihin ja kaupallisiin sovelluksiin. Myllymäki on Suomalaisen tiedeakatemian ja Teknillisten tieteiden akatemian jäsen.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät, jäsen seuraavissa: Kansallinen tekoälyn ja digitalisaation asiantuntijaryhmä, Data-asiain kansalliskomitea, Nokia Säätiön hallitus.

Matti Sarén

(s. 1976) Fil.Tri. (laskennallinen materiaalifysiikka), eMBA, CSC:n hallituksen jäsen 2021-

Matti Sarén on Kajaanin Ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja. Hän on aiemmin työskennellyt Oulun Yliopiston yhteistyösuhteista vastaavana vararehtorina sekä Chief Engineer ja teknologiajohtajan tehtävissä Bittium biosignals Oy:ssä ja Metso Oyj:ssä. Sarén on ollut perustamassa ja hallitustehtävissä useissa mittaus- ja tekoälyteknologiaan keskittyvissä startup-yrityksissä.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Arene Ry:n varapuheenjohtaja, Allied ICT Finland verkoston johtoryhmän jäsen, Prometec Oy:n hallituksen jäsen.

Laura Vilkkonen

(s. 1968) Varatuomari, CSC:n hallituksen jäsen 2021-

Laura Vilkkonen on toiminut syyskuusta 2016 lähtien tieto-osaston osastopäällikkönä liikenne- ja viestintäministeriössä. Aiemmin hän on toiminut muissa johtotehtävissä sekä asiantuntijana LVM:ssä ja muissa ministeriöissä. Työnsä puolesta hän on osallistunut niin viestintä- kuin liikennepolitiikan suurimpiin lainsäädäntöhankkeisiin viime vuosina. Tieto-osaston ylijohtajana hänen vastuullaan ovat mm. tiedon hyödyntämiseen ja tietosuojaan sekä -turvallisuuteen liittyvät kysymykset.

Keskeisimmät samanaikaiset luottamustehtävät: Huoltovarmuuskeskuksen hallituksen jäsen.

CSC:n toimitusjohtaja Kimmo Koski toimii hallituksen sihteerinä.

 

Hallituksen työjärjestys

Työjärjestys (PDF)