Otsikko Julkaisupäivä
EU:n koulutuspolitiikan on tuettava koulutuksen digitalisaatiota – CSC antoi syötettä eurooppalaisen koulutusalueen väliarviointiin 18.9.2023
Kattavaa yhteistyötä ja globaaleja standardeja – CSC antoi syötettä EU:n kyberturvallisuusviraston (ENISA) ja EU:n kyberturvallisuussertifiointien viitekehyksen arviointiin 18.9.2023
Euroopan kyberturvallisuuspolitiikassa varottava epäjohdonmukaisuuksia ja päällekkäisyyksiä – CSC kommentoi ehdotusta EU:n kybersolidaarisuussäädökseksi 10.7.2023
Digitalisaation roolia ilmastopolitiikassa vahvistettava – CSC otti kantaa EU:n vuoden 2040 ilmastotavoitteen valmisteluun 20.6.2023
Yhdenvertaisempaa ja kestävämpää oppimisliikkuvuutta digitalisaation tuella - CSC antoi evästystä oppimisliikkuvuutta koskevan EU-suosituksen valmisteluun 3.5.2023
Datanhallinta-asetus valjastettava datastrategian tavoitteiden edistämiseen – CSC antoi lausuntonsa EU:n datanhallinta-asetuksen kansallisen täytäntöönpanon selvitysluonnoksesta 11.4.2023
Tarkempaa ohjeistusta pilvipalveluiden käytöstä päättämiseen – CSC lausui valtionhallinnon pilvipalvelulinjausten päivittämisestä 16.3.2023
EU:n vuoden 2030 digitaalisten tavoitteiden kunnianhimoisuutta lisättävä – CSC suosittelee suorituskykyindikaattorien strategisempaa käyttöä 14.3.2023
Huomio digitaalisten tutkimusinfrastruktuurien ekosysteemeihin ja osaamiseen – CSC:n suositukset Horisontti Euroopan strategiseen suunnitteluun 8.3.2023
Digitalisaatio systeemisenä muutoksena ja TKI-politiikan ajurina – CSC antoi lausunnon eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle Suomen digitaalisesta kompassista 22.2.2023
Parempaa vaikuttavuutta rakenteita ja rahoituspohjaa uudistaen - CSC kommentoi TKI-rahoituksen monivuotista suunnitelmaluonnosta 25.1.2023
Euroopan kyberturvallisuutta vahvistettava olemassa oleviin kansainvälisiin standardeihin tukeutuen – CSC kommentoi ehdotusta EU:n kyberresilienssisäädökseksi 23.1.2023
Rajat ylittävän yhteentoimivuuden edistäminen edellyttää monipuolista asiantuntijaosaamista – CSC otti kantaa Yhteentoimiva Eurooppa -säädösehdotukseen 16.1.2023
Mahdollistavalla lainsäädännöllä kohti digitaalisia ekosysteemejä – CSC lausui digiohjelman lainsäädäntötyöryhmän loppuraportista 9.12.2022
Uusien teknologioiden kehitys vaatii mahdollistavaa lainsäädäntöä – CSC otti kantaa ehdotukseen tekoälyn vastuudirektiiviksi 29.11.2022
Vahva osaamispohja ja sivistys menestyksen perustana – CSC lausui jatkuvan oppimisen strategiasta 8.11.2022
Osaamisella ja supertietokoneinvestoinneilla kohti digitaalista 2030-lukua - CSC kommentoi toista luonnosta kansalliseksi digikompassiksi 16.9.2022
Koulutuksen digitalisaatio edellyttää vahvaa pedagogista otetta – CSC otti kantaa digitaalista koulutusta koskevan EU-suosituksen valmisteluun 16.9.2022
Digitaalinen osaaminen EU:n strategisen autonomian keskiöön – CSC kannattaa digitaalisia taitoja koskevan EU-suosituksen laatimista 16.9.2022
TKI nostettava strategiseksi painopisteeksi koko yhteiskunnassa - CSC lausui TKI-rahoituslaista 16.8.2022