Otsikko Julkaisupäivä
Uusien teknologioiden kehitys vaatii mahdollistavaa lainsäädäntöä – CSC otti kantaa ehdotukseen tekoälyn vastuudirektiiviksi 29.11.2022
Vahva osaamispohja ja sivistys menestyksen perustana – CSC lausui jatkuvan oppimisen strategiasta 8.11.2022
Osaamisella ja supertietokoneinvestoinneilla kohti digitaalista 2030-lukua - CSC kommentoi toista luonnosta kansalliseksi digikompassiksi 16.9.2022
Koulutuksen digitalisaatio edellyttää vahvaa pedagogista otetta – CSC otti kantaa digitaalista koulutusta koskevan EU-suosituksen valmisteluun 16.9.2022
Digitaalinen osaaminen EU:n strategisen autonomian keskiöön – CSC kannattaa digitaalisia taitoja koskevan EU-suosituksen laatimista 16.9.2022
TKI nostettava strategiseksi painopisteeksi koko yhteiskunnassa - CSC lausui TKI-rahoituslaista 16.8.2022
Tehokkaampia toimia sotedatan tutkimuskäytön edistämiseen - CSC pitää hallituksen ehdotusta toisiolain muuttamisesta oikeansuuntaisena mutta riittämättömänä 27.7.2022
Terveysdatan rajat ylittävää jakamista yhteiseksi hyväksi – CSC kannattaa eurooppalaisen terveysdata-avaruuden luomista 27.7.2022
CSC:n kanta Horisontti Euroopan vuosien 2025 – 27 strategiseen suunnitelmaan 1.7.2022
CSC:n lausunto hallituksen esityksestä arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta 30.6.2022
CSC:n palaute Euroopan komission lainsäädäntöehdotuksesta julkisen sektorin omistamien arvokkaiden tietoaineistojen täytäntöönpanoasetukseksi 30.6.2022
CSC lausui Suomen digitaalisesta kompassista 20.5.2022
Palaute Euroopan komission datasäädösehdotuksesta 19.5.2022
Palaute ehdotuksesta EU:n sirusäädökseksi 10.5.2022
CSC lausui julkisen hallinnon tietoturvallisuuden arviointikriteeristöstä 28.4.2022
CSC lausui digitaalista henkilöllisyyttä koskevasta lainsäädännöstä 28.4.2022
Teknologialla ja tiedolla maailman kärkeen - CSC lausui valtioneuvoston periaatepäätöksesä teknologiapolitiikasta 2020-luvulla 24.2.2022
CSC kannattaa kansallisen IPR-strategian kehittämistä 27.1.2022
CSC lausui Tilastokeskusta koskevasta laista ja tilastolain muutoksesta 14.1.2022
Lausunto Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findatalle määräyksen muutoksesta muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavista vaatimuksista 21.12.2021