null Datacite Finland -konsortio

Datacite Finland -konsortio

DataCite Finland konsortioon liittymällä organisaatio voi jakaa ja hallinnoida omia tutkimusaineistojen DOI-tunnisteita. Tämä vaatii organisaatiolta omia datanhallintajärjestelmiä sekä selkeää datapolitiikkaa.

DataCiten palvelut tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää kansainvälisesti tunnettuja tutkimusaineistojen pysyviä tunnisteita, jotka ovat hyvin linkittyviä esimerkiksi ORCID:in palveluihin.

Ota yhteyttä: servicedesk@csc.fi