Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen tueksi ostamat palvelut vuonna 2019

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) ja Tieteen tietotekniikan keskus CSC ovat sopineet opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen osaston (AMOS) ostamista palveluista.

Ammatillisen koulutuksen osasto AMOS ostaa CSC:ltä vuonna 2019 seuraavat yhteentoimivuuden ja tiedolla johtamisen palvelut ja toiminnan kehittämishankkeet:

 • Oiva – opetushallinnon ohjaus- ja säätelypalvelun tuotanto ja jatkokehitys sekä suoritepäätösvalmistelu
 • ARVO – opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelun kehitys
 • Identiteetin hallinta, tunnistautumisen, valtuuksien ja suostumusten hallinta
 • Osaamisen kartoittamisen palvelut
 • Ammatillisen koulutuksen ICT-palveluiden selvitys- ja kehitystehtävät
 • Raportointi ja analytiikka
 • Avointen oppimateriaalien tietovarannon kehittäminen.
   

Sopimus kattaa myös OKM:n toimialan organisaatioiden itselleen ostamia palveluja:

 • ARVO – opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu
 • Eduuni
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjien ohjauksen, oppimisen ja opetuksen tuen ja hallinnon ratkaisut
   

CSC:ltä ostetuilla palveluilla edistetään ammatillisen koulutuksen alaista yhteistyötä sekä tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Toimenpiteillä tuetaan suomalaisen koulutuksen ja koulutustoimijoiden toimintaedellytyksiä ja rakenteellista kehittymistä.

Palveluiden sisältö ja niiden tavoitteet määritetään sopimuksessa.