Opetus- ja kulttuuriministeriön varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön tarpeisiin ostamat palvelut vuodelle 2019

Opetus ja kulttuuriministeriö sekä CSC solmivat vuosittain sopimuksen, jossa sovitaan CSC:n ylläpitämistä, tuottamista tai kehittämistä palveluista varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja yleissivistävän koulutuksen tarpeisiin.

Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto VAPOS ostaa CSC:ltä vuonna 2019 seuraavat palvelut:

  • VARDA - Varhaiskasvatuksen tietotuotannon ja raportoinnin kehittäminen
  • MPASSid-tunnistusratkaisun ylläpito ja kehitys
  • KUJA - Lupaprosessien kehittämishankkeen asiantuntijapalvelu
  • Kokonaisuuteen liittyvät koordinaatio- ja tukitehtävät
  • Avointen oppimateriaalien tietovarannon kehittäminen

CSC:ltä ostetuilla palveluilla edistetään varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön alaista yhteistyötä sekä tietojärjestelmien yhteentoimivuutta. Toimenpiteillä tuetaan suomalaisen koulutuksen ja varhaiskasvatuksen toimintaedellytyksiä ja rakenteellista kehittymistä.