Sidosryhmärekisterin tietosuojailmoitus

Päivitetty: 26.4.2019

1. Rekisterinpitäjä

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
PL 405 (Keilaranta 14)
02101 Espoo
puh. 09 457 2821 (vaihde)
asiakaspalvelu@csc.fi

Y-tunnus: 0920632-0

www.csc.fi

(jäljempänä "me" tai "CSC")

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Minna Lappalainen
puh. 09 457 2821 (vaihde)
asiakaspalvelu(at)csc.fi

 

Tietosuojavastaava Sanna Vartia
tietosuoja(at)csc.fi

3. Rekisterin nimi

CSC:n sidosryhmäsrekisteri

4. Mitkä ovat henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitukset?

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuumme tai sopimuksen täytäntöönpanoon.

Käsittelemme henkilötietojasi:

 • tuotteidemme ja palveluidemme tuottamiseen ja kehittämisessä
 • sopimusvelvoitteidemme täyttämisessä
 • asiakassuhteidemme hoitamisessa
 • sidosryhmäverkostojen yhteystietojen hallinnoinnissa
 • tapahtumien järjestämisessä
 • asiakkaan tai muun rekisteröidyn palvelujen käytön analysoinnissa 
 • tilastoinnissa ja raportoinnissa omistajien, asiakkaiden ja rahoittajien tarpeita varten
 • sähköisessä suoramarkkinoinnissa ja mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamisessa
 • sisällön kohdentamiseen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa. 
5. Mitä tietojasi käsittelemme?

Sidosryhmärekisterissä on seuraavia tietoja:

 • rekisteröidyn perustiedot kuten nimi*, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, sukupuoli, asiointikieli;
 • rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite*, puhelinnumero*, osoitetiedot*;
 • tutkimuksen palvelujen käyttäjien ammatilliset ja tutkimusta koskevat tiedot kuten kotiorganisaatio*, osasto tai laitos, työnimike, tieteenala*, kansalaisuus* ja koulutustaso*;
 • rekisteröidyn tiedot CSC:n asiakkaana tai muuna sidosryhmänä kuten tieto rekisteröidyn sidosryhmästä, rekisteröidyn sidosryhmähistoria, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot;
 • mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
 • tapahtumien osallistujatiedot ja mahdolliset tapahtumaan liittyvät tiedot kuten ruokarajoitteet
 • asiakkuuteen, organisaatioon ja sopimuksiin liittyvät yhteyshenkilötiedot kuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot; tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut asiointitiedot
 • teknisten järjestelmien generoimat palvelun käyttöön liittyvät tiedot kuten lokitiedot, verkkotunnistetiedot, verkkoliikenteen lähde, verkkosivuston käyttö, istunnon kesto, ip-osoite ja näistä saatava asiakastieto ja sen jatkoanalyysit, sekä
 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimus- tai asiakassuhteen syntymiselle. Keräämme vain palvelun tuottamiseksi, ja palvelun laadun ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi välttämättömät tiedot.

6. Mistä saamme tietojasi?

Saamme tietojasi:

 • sinulta
 • organisaatioltasi
 • käyttäessäsi palveluitamme

Voimme kerätä ja päivittää henkilötietojasi julkisista tietolähteistä vain tässä tietosuojaselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

7. Kenelle luovutamme tietojasi?

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa EU/ETA:n ulkopuolelle vain kolmansien osapuolien tarjoamien palveluiden yhteydessä, esimerkiksi ohjelmistojen lisenssisopimusten mukaisesti.

Huolehdimme, että kumppanimme ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuojalainsäädäntöä.

8. Miten suojaamme tietosi ja miten pitkään säilytämme niitä?

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti, huomioiden sovellettavan lainsäädännön. Huolehdimme, etteivät henkilötiedot ole käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

9. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Sinulla on oikeus saada ja tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista.

Voit kieltää tietojesi käytön suoramarkkinointiin.

Toimitamme pyynnöstä oikeutettua etuamme arvioivan dokumentin. Voit myös pyytää meitä keskeyttämään tietojesi käsittelyn dokumenttiin tutustumisen ajaksi.

Sinulla on oikeus valittaa tietosuojavaltuutetulle.

10. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Muutokset tähän selosteeseen esitetään päivättyinä. Merkittävistä muutoksista voimme informoida sinua sähköpostilla tai ilmoituksella verkkosivuillamme.