Varda - Varhaiskasvatuksen tietovaranto 

Kansallinen varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda kerää varhaiskasvatuksen tiedot valtakunnallisesti yhteen paikkaan.

Varda-tietovarannon avulla varhaiskasvatuksesta saadaan yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa mm. viranomaisten käyttöön. Varhaiskasvatuksen tietovarantoon tietoja tallentavat varhaiskasvatustoimijat.

Opetushallitus vastaa tietovarannon ylläpidosta ja tietojen luovuttamisesta esimerkiksi viranomaisten käyttöön. Vardaa kehitetään yhteistyössä CSC:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.