Bibliometrinen laskenta

Bibliometrinen laskenta

Bibliometriikka analysoi tieteellisiä julkaisuja ja niiden saamia viittauksia kvantitatiivisin menetelmin. CSC:n bibliometrinen laskentapalvelu tuottaa indikaattoritietoa suomalaisesta julkaisutoiminnasta tiedepolitiikan ja tutkimuksen arvioinnin tueksi opetus- ja kulttuuriministeriölle sekä Suomen Akatemialle.

Laskennassa hyödynnetään kansainvälisten Web of Science- ja Scopus-tietokantojen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutiedonkeruun aineistoja.

Bibliometristen analyysien tuloksia julkaistaan tilastoraportteina Vipunen – opetushallinnon tilastopalvelussa, jossa ne ovat avoimesti hyödynnettävissä. Bibliometristen raporttien avulla voi tarkastessa Suomen ja eri vertailumaiden julkaisumääriä, tieteellistä vaikuttavuutta ja julkaisuyhteistyötä tieteenaloittain.