Case Trafotek, SEMTEC-projekti: CSC mukana kehittämässä mallinnustyökaluja teollisuuden tarpeisiin

Case Trafotek, SEMTEC-projekti: CSC mukana kehittämässä mallinnustyökaluja teollisuuden tarpeisiin

Trafotek Oy on ollut CSC:n, VTT:n, kolmen yliopiston ja kuuden muun sähkömekaanisen teollisuusyrityksen ohella mukana Sähkömekaanisten ongelmien simulaatiotyökalujen kehitysprojektissa SEMTEC kehittämässä simulaatiotyökaluja. Projekti toteutettiin läheisessä yhteistyössä tutkimuslaitosten ja yritysten välillä.

 

Eelis Takala, Johtava tutkimusasiantuntija, Trafotek:

"Lähdimme mukaan SEMTEC-projektiin kehittämään uusia laskennallisia mallinnusratkaisuja tuotteisiimme Elmer-ohjelmistolla, joka on sisäisen laskentapalvelumme ydin. Sillä hoidetaan monifysikaalimallinnuksemme "heavy lifting". Elmerin suurin houkutus on, että se on muokattava ja avoin: mikäli jotakin ominaisuutta ei ole, sen voi ostaa tai tehdä itse."

Takalan mukaan SEMTEC-hankkeen ansiosta Trafotec pystyy nykyisin määrittelemään laskentapalvelussa automaattisesti tehtäviä, jotka lasketaan tietokoneklusterilla. Tulokset saadaan tuotua automaattisesti näkyville verkkoon.

"Suosittelen Elmeriä ja CSC:tä sellaisille yrityksille, jotka tarvitsevat monifysikaalista tai fysikaalista mallinnustyökalua ja jotka eivät pelkää tehdä uutta, eli oikeille yrittäjille. Haluamme jatkossakin tehdä yhteistyötä CSC:n kanssa, koska olemme kokeneet sen tehokkaaksi ja hedelmälliseksi."

Lisätietoa Elmer-ohjelmistosta:

CSC:llä kehitetyn Elmer-ohjelmiston avulla voidaan mallintaa lähes kaikkia differentiaaliyhtälöillä kuvattavia fysikaalisia ilmiöitä. Se sopii esimerkiksi virtausten, rakenteiden mekaniikan, sähkömagnetiikan ja materiaalin kulkeutumisen mallinnukseen. Sovelluskohteita löytyy niin teollisuuden teknisestä suunnittelusta kuin akateemisesta perustutkimuksesta. Elmer hyödyntää elementtimenetelmää ja pohjautuu avoimeen lähdekoodiin.

Vieraile Elmerin verkkosivustolla

Lisätietoa SEMTEC-projektista:

  asiakaspalvelu@csc.fi