Case VRK / Valtiokonttori: CSC mukana digitalisoimassa julkishallinnon palveluja

Case VRK / Valtiokonttori: CSC mukana digitalisoimassa julkishallinnon palveluja

Julkishallinnon digitalisaatio on yhteiskuntamme tärkeimpiä kehityskohteita. Yhä useampia palveluja digitalisoidaan ja tietoja siirretään eri muodoissa luontevasti eri toimijoiden kesken. Julkishallinnossa pyritään hyödyntämään entistä laajemmin CSC:n osaamista, jota on jo aiemmin käytetty tutkimuksen, opetuksen sekä kulttuurin palveluissa.

CSC tekee yhteistyötä eri hankkeissa mm. Valtiokonttorin ja Väestörekisterikeskuksen kanssa.

 

Anne Melanen, Projektipäällikkö Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojekti, Valtiokonttori:

"Julkishallinon prosesseja ja käytäntöjä digitalisoidaan nyt monella taholla ja toden teolla. Sekä CSC:lle että Valtiokonttorille on tärkeää, että projektimme saavuttaa sekä sisällölliset että aikataululliset tavoitteet, ja että projekti pysyy sovitussa budjetissa."

Jaana Nevalainen, Hankepäällikkö, Väestörekisterikeskus, Yhteinen Tiedon Hallinta (YTI) hanke:

"Käytämme mm. CSC:llä aiemmin kehitettyä yhteentoimivuusvälineistöä. Välineistön käyttöönotto oli helpompaa, kun saimme asiantuntijan CSC:ltä kertomaan meille siitä ja samalla kehittämään sitä yhtenä tiimin jäsenenä. Palveluväylään liittyvässä tiedonsiirtojakeluratkaisussa on CSC ollut myös kumppanina, ja oma työni on helpottunut, kun olemme saaneet asiantuntevaa opastusta siitä, millainen ratkaisu kannattaa tehdä, mikä myödyntäisi myös muita organisaatioita."

Lisätietoa:

 asiakaspalvelu@csc.fi