CSC ITK2019-tapahtumassa

Avoimet oppimateriaalit, oppijan joustavaa opintopolkua tukeva näppärä tunnistusratkaisu sekä sähköinen arviointi opetuksessa herättivät kiinnostusta

Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa (ITK) -tapahtuma järjestettiin jo 30. kerran. CSC osallistui Hämeenlinnassa Aulangolla järjestettyyn tapahtumaan tänä vuonna peräti kolmen palvelun voimin: esittelyssä olivat Avointen oppimateriaalien palvelu, MPASSid-tunnistusratkaisu ja EXAM sähköinen tentti.

Tapahtuma kerää yhteen vuosittain noin 2 000 hengen yleisön opettajia, rehtoreita, opetusteknologian asiantuntijoita, tutkijoita, päättäjiä ja opiskelijoita. Lisäksi paikalle saapuu joukko palveluntarjoajia ja muita digitaalisesta koulutuksesta ja oppimisesta sekä tieto- ja viestintätekniikan soveltamisesta kiinnostuneita, erityisesti perusasteen ja toisen asteen opetuksessa.
 

Kohti osaamista

Konferenssin pääpuheenvuoroissa teemana oli 'Kohti osaamisen aikaa'. Sitran vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula, Helsingin kaupungin digitalisaation kehittämispäällikkö Pasi Silander, Vincit Oy:n henkilöstöjohtaja Johanna Pystynen sekä pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen Opetushallituksesta toivat esille näkökulmia elinikäisestä oppimisesta, tulevaisuuden osaamisvaatimuksista, oppimisanalytiikasta sekä koulun digitaalisesta tulevaisuudesta.

Näitä yhteisiä päämäriä edistämään, jatkuvan oppimisen vision pohjalta on tekeillä Avointen oppimateriaalien palvelu. Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kehittämä palvelu, jonka tavoitteena on edistää avointen oppimateriaalien käyttöä.

Vuoden lopulla julkaistava palvelu kerää eri paikoissa sijaitsevia avoimia oppimateriaaleja samaan paikkaan kaikkien koulutusasteiden yhteiseen näkymään. Palvelun avulla kuka tahansa voi hakea, käyttää ja arvioida oppimateriaaleja sekä tallentaa omia avoimia oppimateriaalejaan. Palvelun kehitystä koordinoi CSC – Tieteen tietotekniikan keskus.
 

Avoimille materiaaleille on kysyntää

Avoimet oppimateriaalit olivat esillä toimialan keskeisen yhteistyöverkoston Digikillan tietoiskutilaisuudessa, jonne kerääntyi tapahtuman olohuoneiltamien suurin yleisö. Keskusteluissa kiinnosti erityisesti se, miten avoimuus määrittyy. Lisäksi tuotiin esille, että tarve tallaiselle palvelulle on merkittävä.

Avoimia oppimateriaaleja osana jatkuvaa oppimista käsiteltiin myös edellisen päivän teematyöpajassa. Palvelun infosivulla alkupaloina olevia oppimateriaaleja esiteltiin täydelle salille myös torstaina tekijänoikeuksista ja ohjelmoinnista oppimateriaaleja tekevien Tarmo Toikkasen ja opettaja Tero Toivasen esityksessä.

– Erityisesti osallistujia kiinnosti palvelun kehitys ja kuinka päästä tähän mukaan. Palvelu kehittyy vuoden 2019 aikana, ja omia oppimateriaalejaan voi lisätä tietokantaan syksystä eteenpäin. Mukaan pääsee muun muassa seuraamalla aoe.fi-sivustoa tai aoe_suomi-twitteriä, ja tulemaan mukaan tapahtumiin. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös eri valtiorahoitteisten hankkeiden kanssa, joten laita viestiä oppimateriaalivaranto@csc.fi ja laitetaan yhteistyö vireille! projektipäällikkö Anna Lindfors CSC:ltä kehottaa.
 

 

Kun käyttäjän tunnistaminen on helppoa ja nopeaa

Niin ikään oppijan digitaalista ja joustavaa opintopolkua tukeva MPASSid-tunnistusratkaisu keräsi kiinnostuneita ständille.

MPASSid tarjoaa helpon ja aikaa säästävän tavan kirjautua lukuisiin koulujen käyttämiin palveluihin. Se on opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama tietosuoja-asetuksen kanssa yhteensopiva tunnistuspalvelu jatkuvaan oppimiseen.

Käyttäjämäärien nopea kasvu syksyllä 2018 näkyi palvelun tunnettuutena, ja monilla olikin jo kokemuksia sen käytöstä. Käyttäjiltä saatiin arvokasta palautetta siitä, miten he toivovat palvelun kehittyvän tulevaisuudessa.   
 

EXAM tuo tenttimisen nykyaikaan

EXAMin mahdollisuuksia arvioinnissa ja opetusyhteistyössä esiteltiin tapahtuman suurelle yleisölle torstaina. EXAM on sähköinen tenttijärjestelmä, joka tukee erilaisten osaamisen näyttöjen toteuttamista sähköisesti.

Vuoden 2019 ajankohtainen kehitys keskittyy yhteiskäytön pilotointiin ja kehittämiseen opiskelijan tenttivierailun ja opetusyhteistyön tenttivierailuiden muodossa.

Keskusteluissa pohdittiin muun muassa sitä, miten lukio-opiskelun joustavuutta voitaisiin kehittää ja miten entistä toimivammat sähköiset oppimisympäristöt, kuten tenttijärjestelmät, voisivat tukea tätä tavoitetta. Selvää on, että sähköinen tenttiminen kiinnostaa, ja sen monipuoliset mahdollisuudet tunnistetaan laajasti eri koulutusasteilla. 

 

Lisätietoja:

 

Lue myös: Avoimet oppimateriaalit tukevat jatkuvaa oppimista

 

KUVAT: ADOBE STOCK

 

Julkaistu alunperin 03.04.2019.

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

CSC