Lausunnot

null CSC:n lausunto selvityksestä muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden esteistä Suomessa

CSC tukee datan vapaata liikkuvuutta ja kannattaa täten perusteettomien muun kuin henkilötietojen sijaintia koskevien rajoitusten poistamista. Selvityksessä ei kuitenkaan ole käsitelty kaikkien ministeriöiden hallinnonaloja. Mahdolliset lainsäädännölliset esteet tulee selvittää myös kyseisillä sektoreilla.

Henkilötiedon ja muun kuin henkilötiedon erottelussa tulee olla tarkkana. Esimerkiksi terveydenhuollossa on paljon dataa, joka on lähtökohtaisesti henkilötietoa, mutta mahdollista erotella muuksi kuin henkilötiedoksi. Lääketieteellisen tutkimuksen edistämiseksi tulee olla tarkkana, ettei terveydenhuollosta saatavan muun kuin henkilötiedon liikkuvuutta rajoiteta.

CSC haluaa korostaa, että datan sijaintirajoitusten poistaminen ei itsessään riitä takaamaan datan vapaata liikkuvuutta, koska digiaikana tärkeämpiä ovat muut kuin datan sijaintia koskevat tekijät. Datan liikkuvuuden kannalta tärkeintä on yhteentoimivuus niin teknisellä, organisatorisella, semanttisella kuin lainsäädännöllisellä tasolla.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täällä (pdf).