Uutisia

null CSC osana Euroopan laajuisen HPC-osaamisverkoston rakentamishanketta

CSC osana Euroopan laajuisen HPC-osaamisverkoston rakentamishanketta

CSC on mukana Euroopan laajuisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on muodostaa eurooppalainen suurteholaskennan (high-performance computing, HPC) osaamiskeskusten verkosto. CSC on yksi EuroCC-osaamiskeskuksista. EuroCC-hanketta rahoittavat eurooppalainen suurteholaskennan yhteisyritys EuroHPC Joint Undertaking ja 33 eurooppalaista osallistujavaltiota, ja sen tarkoituksena on muodostaa kestävä ja kansainvälisesti kilpailukykyinen eurooppalainen HPC-ekosysteemi. Ratkaisu palvelee eurooppalaista tutkimusta ja tiedettä, ja tukee samalla eurooppalaisten jäsenvaltioiden teollisuutta rohkaisten erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä (pk-yritykset) etsimään ja hyödyntämään suurteholaskennan tarjoamia etuja.

EuroCC on yksi ensimmäisistä merkittävistä hankkeista, joita vuonna 2018 perustettu EuroHPC tukee. EuroHPC:n perustamisen myötä Euroopassa syntyi uusi lähestymistapa HPC-investointeihin, sillä EuroHPC edistää entistä tiiviimpää yhteistyötä kaikkien osallistujavaltioiden välillä infrastruktuurin, teknologiakehityksen ja edistyksellisten ohjelmistoratkaisujen kehittämisen aloilla. EuroCC-hanke vie yhteistyöpyrkimyksen askeleen pidemmälle: hanke mahdollistaa koordinoidun ja integroidun huipputason asiantuntijuuden kehittämisen Euroopassa keskittyen suurteholaskentaan sekä siihen liittyviin tieteen ja teollisuuden aloihin, kuten korkean suorituskyvyn data-analytiikkaan, simulaatioihin ja tekoälyyn. 

Noin puolet osaamiskeskusten rakentamiseen tarvittavasta 60 miljoonan euron rahoituksesta tulee EU:lta ja toinen puoli hankkeeseen osallistuvilta valtioilta. Hanke käynnistyi virallisesti 1.9.2020 ja kestää kaksi vuotta.

Yksi EuroHPC:n esi-eksa-tason supertietokoneista, LUMI, sijoitetaan CSC:n Kajaanin datakeskukseen Suomeen.

Muita uutisia aiheesta: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eurocc-and-castiel-two-new-projects-boost-european-hpc-knowledge-and-opportunities

Lisätietoja LUMI-supertietokoneesta: www.lumi-supercomputer.eu ja suomeksi www.csc.fi/lumi