CSC:n lausunto hallituksen esityksestä arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta

CSC:n lausunto hallituksen esityksestä arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta

CSC kannattaa digitaalisen arkistoinnin edistämistä ja pitää arkistolain uudistusehdotusta tärkeänä ja hyvänä. Jotta Kulttuuriperintö-PAS-palvelua voidaan lakiluonnoksen mukaisesti tarjota laajentuvalle joukolle organisaatioita, on CSC:n mukaan tärkeää hyödyntää synergiaedut, jotka nousevat yhteistyöstä palveluntarjoajan ja pitkäaikaissäilytykseen aineistoja saattavien organisaatioiden välillä. Näitä ovat esimerkiksi ymmärrys digitaalisten aineistojen hallinnasta ja laadullisista kysymyksistä, jotta aineistot voidaan säilyttää eheinä, autenttisina ja käyttökelpoisina. CSC huomauttaa myös lakiluonnoksessa käytettävien käsitteiden yhdenmukaisesta määrittelemisestä peilaten niitä Kulttuuriperintö-PAS-palvelun kuvaukseen. CSC pitää tärkeänä huomioida palvelun kokonaiskustannusvaikutuksissa aineistomäärien ja asiakasmäärien lisäksi tarvittavan tietoturvan sekä pitkäaikaissäilytyksen tuen, neuvonnan ja koulutuksen kustannukset henkilöstövaikutuksineen.

Lausunto kokonaisuudessaan