Lausunto Euroopan komissiolle Euroopan datastrategiasta

Lausunto Euroopan komissiolle Euroopan datastrategiasta

CSC tukee datastrategiaa ja sen tavoitteita. Datatalous ja datan parempi hyödyntäminen ovat avainasemassa Euroopan kilpailukyvyn kasvattamisessa ja EU:n painopisteiden, kuten Green Dealin, toteuttamisessa. 

Datastrategian toteuttaminen vaatii riittäviä resursseja. Horisontti Eurooppa, Digitaalinen Eurooppa, Verkkojen Eurooppa ja Erasmus+ -ohjelmien rahoitus seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä tulisi olla mahdollisimman lähellä komission alkuperäistä budjettiehdotusta toukokuulta 2018.

Uusia datainfrastuktuureja luotaessa on tärkeää rakentaa olemassaolevien rakenteiden päälle, jotta vältetään päällekkäisyys ja voidaan taata yhteentoimivuus ja jatkuvuus. Jatkuvuuden takaamiseksi datainfrastuktuureille tulee myös kehittää kestäviä rahoitusmalleja. Suurteholaskentaa, datanhallintaa, tekoälyä ja yhteyksiä tulisi kehittää kokonaisuutena, luoden synergisiä ekosysteemejä.

Datan liikkuvuuden ja käytettävyyden takaamiseksi EU:n tulee edistää yhteisiä datapolitiikkoja, kuten FAIR-periaatteita. Datan liikkumista rajojen ja sektoreiden välillä tulee edistää. Data-avaruuksia luotaessa on niihin sovellettava eurooppalaisia yhteentoimivuusperiaatteita (European Interoperability Framework). Etenkin terveysdatan käytön edistämisellä on suuri potentiaali.

Juridiset esteet datan liikkuvuudelle on identifioitava ja poistettava. Esimerkiksi EU:n tekijänoikeusdirektiivi on avattava ja muokattava datatalouden periaatteiden kanssa yhteensopivaksi.

Datakeskusten sijoituspaikoista päätettäessä kriteereinä on oltava älykäs erikoistuminen ja kestävyys, jotta voidaan taata hankkeiden ympäristöystävällisyys ja kustannustehokkuus.

Datataidot ovat elintärkeitä EU:n kilpailukyvylle. EU:n tulee investoida laajasti osaamisen kehittämiseen kaikilla sektoreilla ja koulutuksen tasoilla.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä (englanniksi).