Eksaluokan supertietokoneet geologisten uhkien arvioimisessa ja ennakoimisessa

Eksaluokan supertietokoneet geologisten uhkien arvioimisessa ja ennakoimisessa

CSC on liittynyt mukaan uuteen eurooppalaiseen suurteholaskennan huippuyksikkö ChEESEen (the European High-Performance computing Centre of Excellence for Exascale on Solid Earth). Huippuyksikkö pyrkii arvioimaan ja ennustamaan geologisia uhkia ja sen ensisijaisena tavoitteena on väestönsuojelu. 

ChEESE tarttuu geologisten uhkien aiheuttamiin moninaisiin haasteisiin ja kehittää tarkkoja ennusteista huippuluokan supertietokoneiden avulla, joista yksi on CSC:n isännöimä Euroopan nopein supertietokone LUMI.

Nopeasti nousevat jäätikköjokitulvat (jökulhlaups) ovat haastava ongelma mallinnuksessa. CSC tuo huippuyksikköön osaamisensa jäätikkömallinnuksessa. CSC toteuttaa yhdessä Islannin ilmatieteen laitoksen kanssa jökulhlaups-simulaatiomallin Elmer/Ice-ohjelmistoon ja auttaa siirtämään luonnonriskejä käsitteleviä sovelluksia LUMI-supertietokoneelle. 

– Tämä osaamiskeskus on ainutlaatuinen tilaisuus edistää luonnonriskejä käsittelevien sovellusten, mukaan lukien CSC:n Elmer/Icen, kehitystä ja siirtoa Euroopan uudelle LUMI-lippulaivatietokoneelle. Samalla mahdollistetaan kriittisen tärkeä ja kiireellinen laskenta luonnonkatastrofin sattuessa, jotta voidaan parantaa niiden ihmisten turvallisuutta, joihin katastrofi vaikuttaa, sekä Euroopassa että kaikkialla maailmassa, sanoo CSC:n jäätikkömallinnuksen asiantuntija Thomas Zwinger.
 

photo shows the 2.5 km diameter Eastern Skaftá Cauldron after the ice on top of a subglacial lake subsided 100 m during a jökulhlaup in September 2021
map and discharge graph show the flood path on the southwestern side of the Vatnajökull ice cap and the variation of flood discharge with time for the last three floods in 2015, 2018 and 2021

 

Jäätikönalaisilta geotermisiltä alueilta, reunajärvistä sekä jäätikönalaisista tulivuoren purkauksista lähtöisin olevat jäätikköjokitulvat (jökulhlaups) ovat yleisiä Islannissa ja ne aiheuttavat huomattavan vaaran asutuille alueille sekä maanteille, tietoliikenneyhteyksille ja muulle infrastruktuurille jäätiköiden läheisyydessä. Valokuvassa näkyy noin 2,5 kilometriä halkaisijaltaan oleva itäisen Skaftán sortuma sen jälkeen, kun jäätikönalaisen järven päällä oleva jää vajosi noin 100 metriä jäätikköjokitulvan aikana syyskuussa 2021. Oheisessa kartassa ja purkautumiskaaviossa näkyy tulvareitti Vatnajökullin lakijäätikön lounaispuolella ja tulvavirtaaman vaihtelu ajan suhteen viimeisten kolmen tulvan aikana vuosina 2015, 2018 ja 2021.

Huippuyksikkö ChEESE:llä on seuraavat päätavoitteet:

  • Laaditaan 11 huippuluokan koodia, jotka kohdistetaan 12 alakohtaiseen eksaluokan laskennalliseen haasteeseen, ja laajennetaan ensimmäisen täytäntöönpanovaiheen kattamia alueita uusilla tieteenaloilla.
  • Kehitetään yhdeksän uuden sukupolven pilottidemonstraatiota (Pilot Demonstrator) eksaluokan laskentaa edellyttäviin tieteellisiin ongelmiin.
  • Käytetään näitä pilottidemonstraatioita 15 simulaatiotapauksessa, joilla on erityistä merkitystä tieteellisesti, yhteiskunnallisesti tai niiden kiireellisyyden vuoksi.

– Odotamme innolla yhteistyötä lukuisten yhteistyökumppaneiden, sekä tutkijoiden että teollisuuden edustajien kanssa, jotta voimme edistää uusimpia eurooppalaisen suurteholaskentainfrastruktuurin investointeja luonnonriskien ennustamisessa, sanoo CSC:n kehityspäällikkö Jussi Heikonen.

– ChEESE-hanke parantaa eurooppalaisen maankuorta tutkivan yhteisön valmiuksia ja antaa meille mahdollisuuden tarjota palveluja, jotka liittyvät kiireelliseen laskentaan, varhaiseen varoittamiseen, geologisten uhkien arviointiin sekä data-analyysiin eurooppalaisille pelastuspalveluille, toteaa Espanjan kansallisen tutkimusneuvoston professori ja ChEESEn projektikoordinaattori Arnau Folch.          
ChEESE-hanketta koordinoi Espanjan kansallinen tutkimusneuvosto (CSIC) ja sitä rahoittavat Euroopan komissio yli 7 miljoonalla eurolla sekä kymmenen muuta eurooppalaista tutkimusrahoittajaa. Uusi huippuyksikkö ChEESE on vuonna 2022 päättyneen, Barcelonan supertietokonekeskuksen koordinoiman menestyksekkään tutkimushankkeen toinen vaihe.

ChEESE-huippuyksikössä on mukana joukko maailmanluokan kumppaneita eri puolilta Eurooppaa, sekä akateemisia että teollisuuden edustajia.  Näihin kuuluvat esimerkiksi seuraavat tahot: Atos, Barcelona Supercomputing Center, Centre National de la Recherche Scientifique, CINECA, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, Instituto Nationale di Geofísica e Vulcanologia, Institut de Physique du Globe de Paris, Johannes Gutenberg-Universitat Mainz, Lundwig-Maximilians-Universität Münich, Ruder Boskovic Institute, Sorbonne Universite, Stiftelsen Norges Geotekniske Institutt, Technical University of Munich, Universidad de Málaga, Unversität Stuttgart ja Vedurstofa a Islands. 

Lisätietoja ChEESEn kotisivulta

Thomas Zwinger, jäätikkömallinnuksen asiantuntija, CSC
sähköposti Thomas.Zwinger at csc.fi

Jussi Heikonen, kehityspäällikkö, CSC
sähköposti Jussi.Heikonen at csc.fi