EMREX sujuvoittaa opiskelijan liikkuvuutta korkeakoulujen välillä

EMREX sujuvoittaa opiskelijan liikkuvuutta korkeakoulujen välillä

Vaihto-opiskelussa opintosuoritusten rekisteröiminen vaatii tietojen siirtoa ja tällä hetkellä työ tehdään manuaalisesti. Tämä on hallinnollisesti raskasta ja vaarantaa opiskelujen hyväksiluvun ja aiemman oppimisen tunnistamisen. EMREX – opintosuoritusten sähköisen siirron ratkaisu poistaa turhan paperien käsittelyn ja nopeuttaa opintosuoritusten hyväksiluvun prosessia.

 

EMREX mahdollistaa opintosuoritustietojen siirtämisen korkeakoulusta toiseen niin kansainvälisesti kuin kotimaisesti opiskelijan itsensä toimesta. Koska opiskelijat toimittavat opintosuoritustietonsa korkeakoulusta toiseen itse, ei tietojen siirto vaadi erillisiä sopimuksia korkeakoulujen tai muiden toimijoiden välillä ja opiskelija pysyy tietojensa haltijana.

Korkeakoulut voivat hyödyntää palvelua esimerkiksi yhteistutkintojen hallinnassa, sisäisessä liikkuvuudessa ja aiempien opintojen tunnistuksessa. Suomessa tiedonsiirron sujuvuuden takaa EMREXin integraatio Virta-opintotietopalveluun sekä vielä työn alla oleva integraatio korkeakouluissa laajasti käytössä olevaan Peppi-järjestelmään.

EMREX mahdollistaa opintotietojen siirron myös muille kuin korkeakouluille. Palvelun lähdekoodi on avoimena GitHubissa, jossa EMREXin koodaukseen voi moderoidusti osallistua. Koodia saa vapaasti hyödyntää liittyessään EMREX-verkostoon.

Hyödyt korkeakouluille:

  • hallinnollisesti kevyt ja läpinäkyvä ratkaisu opintosuoritusten hallintaan
  • opintosuoritustietojen helpompi, laadukkaampi ja luotettavampi saatavuus
  • manuaalisen työn, sopimusten määrän ja paperijätteen vähentyminen
  • vaihto-opiskelun hallinnan helpottuminen
  • aiempien opintojen helpompi tunnistaminen
  • monipuolisen palvelun jatkokehittely mahdollista  

 

Lisätietoa:

 asiakaspalvelu@csc.fi 

 Projektin työskentelysivu (wiki.eduuni.fi/emrex)

 emrex.eu

 Uutinen: EMREX-seminaarissa suunnitellaan yhteistyötä kansainvälisen opiskelijaliikkuvuuden edistämiseksi