Uutisia

null Etelä-Suomen tekoälyalue (FAIR) pyrkii eurooppalaiseksi innovaatiokeskittymäksi

Etelä-Suomen tekoälyalue (FAIR) pyrkii eurooppalaiseksi innovaatiokeskittymäksi

Ympäristöystävällisten ratkaisujen tarve kaupungeissa kasvaa jatkuvasti, samoin terveydenhuollon palvelutarve. Miten yritykset ja julkinen sektori voivat paremmin hyödyntää uusien teknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen mahdollisuuksia omassa toiminnassaan? EU vastaa tähän haasteeseen valitsemalla digitaalisia innovaatiokeskittymiä uuteen European Digital Innovation Hubs (EDIH) -verkostoon.

Suomen ja koko Euroopan kilpailukyvylle yritysten teknologiakyvykkyyksien ja datankäytön tehostaminen on ratkaisevaa. Erityisesti suurilla kaupungeilla on valtavat mahdollisuudet hyödyntää olemassa olevaa dataa ja infrastruktuuria, mutta siihen tarvitaan kehittyneitä palveluntarjoajia. Datan käyttö ja tekoälyn soveltaminen ovat kuitenkin vielä alkuvaiheissaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, ja etenkin uusien teknologioiden hyödyntämisessä mahdollisuuksia olisi paljon. Nyt perustettava digitaalinen innovaatioverkosto mahdollistaa yritysten digitalisaatiota tukevan toiminnan ja tuo eurooppalaisen verkoston yritysten ja julkisen sektorin hyödynnettäväksi.

Eurooppalaiset digitaaliset innovaatiokeskittymät luovat paikallisten palvelukeskittymien verkoston, joka tukee yrityksiä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä. tekoälykeskuksen (FCAI) ympärille perustettu Finnish AI Region -konsortio toimii palvelukeskuksena pienille ja keskisuurille yrityksille erityisesti datankäyttöön ja tekoälyyn liittyvissä ongelmissa. Keskittymän tavoitteena on edistää digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa sekä uusien liiketoimintamallien luomista. FAIR:n valmistelua johtavalla VTT:llä on pitkä kokemus EU-projekteista ja laaja yhteistyöverkosto kaikissa EU-maissa.
  
Valmisteluvaiheen konsortion muodostavat VTT, Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Metropolia ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulut, KIRAHub, CSC sekä EIT Digital. Konsortio toivottaa suomalaiset datalähtöisen tekemisen osaajat tervetulleiksi yhteistyöhön ja tekemään Suomesta tekoälyn edelläkävijää sekä viemään osaamista ympäri Eurooppaa.

Seuraavassa vaiheessa komissio järjestää rajatun haun kansallisesti ehdotetuille konsortioille ja valitsee ensimmäisessä vaiheessa rahoitettavat keskittymät. Valittujen eurooppalaisten digitaalisten innovaatiokeskittymien toiminta käynnistynee vuoden 2021 lopulla.

Lue myös:

Pohjois-Suomen yhteisponnistus pk-yritysten digitaalisuuden kehittämiseen pääsee hakemaan miljoonapottia

Lisätietoa:

Työ- ja elinkeinoministeriön uutinen aiheesta

Pekka Lehtovuori, johtaja, laskennallisen tutkimuksen palvelut, CSC, pekka.lehtovuori@csc.fi  tai +358 50 381 9723