EU:n koulutuspolitiikan on tuettava koulutuksen digitalisaatiota – CSC antoi syötettä eurooppalaisen koulutusalueen väliarviointiin

EU:n koulutuspolitiikan on tuettava koulutuksen digitalisaatiota – CSC antoi syötettä eurooppalaisen koulutusalueen väliarviointiin

Huomioiden osaamisen merkityksen Euroopan tulevaisuudelle sekä digitalisaation kasvavan roolin opetuksessa ja oppimisessa, eurooppalaisen koulutusalueen kehittämistä on jatkettava ja digitaalisten näkökohtien on säilyttävä sen tärkeimpien painopisteiden joukossa.

Huomiota tulee kiinnittää esimerkiksi etäoppimiseen ja virtuaaliseen liikkuvuuteen liittyvien ratkaisujen kehittämiseen oppimisen saavutettavuuden parantamiseksi sekä elinikäistä oppimista tukevien digitaalisten palvelujen kehittämiseen. On tärkeää välttää sirpaloitumista ja turvata lukuisien kehitteillä olevien ratkaisujen ja palveluiden välinen yhteentoimivuus.

Eurooppalaisen koulutusalueen tulee edelleen tukea oppimisdata-analytiikkaan perustuvien oppimis- ja ohjauspalvelujen kehittämistä tarjoamalla opastusta oppimisdatan GDPR:n mukaiseen käyttöön sekä tukemalla luotettavien tekoälytyökalujen kehittämistä opetus- ja oppimiskäyttöön. Myös digitaalisten taitojen ja osaamisen kehittämisen on säilyttävä eurooppalaisen koulutusalueen painopisteiden joukossa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä (englanniksi)