EUDAT – datapalvelut ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö

EUDAT – datapalvelut ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö

Data muuttaa tieteen tekemisen tapoja.  EUDAT (European Data Infrastructure) on Euroopan komission osarahoittama datainfrastruktuurihanke, joka tarjoaa tutkimusyhteisöille ja tutkijoille valikoiman yleisiä palveluja datan hallintaa ja sähköisen infrastruktuurin kapasiteetin lisäämistä varten.

CSC koordinoi EUDAT-hanketta, jossa mukana olevat 35 kumppania muodostavat ainutlaatuisen yhteenliittymän. Joukossa on tutkimusyhteisöjä, kansallisia data- ja suurteholaskentakeskuksia, teknologian tuottajia ja rahoitusorganisaatioita 15 maasta.

Nykyisin yli 30 tiedeyhteisön kanssa yhteistyötä tekevässä EUDAT-hankkeessa on kehitetty viisi integroitua palvelua, jotka ovat välittömästi suomalaisten tutkijoiden käytettävissä. Tämä koskee erityisesti kansainvälisissä yhteistyöohjelmissa työskenteleviä tutkijoita.

  • B2SHARE (www.b2share.eudat.eu) on helppokäyttöinen ja luotettava palvelu, jonka avulla tutkijat ja yhteisöt voivat julkaista ja jakaa eri yhteyksistä peräisin olevaa pienen mittakaavan tutkimusdataa
  • B2SAFE (www.b2safe.eudat.eu) on vakaa, turvallinen ja hyvin saatavilla oleva datan hallinta- ja replikointipalvelu, jonka avulla yhteisöt ja laitokset voivat replikoida ja säilyttää tutkimusdataansa EUDATin datasolmuissa
  • B2STAGE (www.b2stage.eudat.eu) on luotettava, tehokas ja helppokäyttöinen palvelu, jonka avulla on mahdollista lähettää suuria määriä tutkimusdataa EUDATin datasolmujen ja suurteholaskentajärjestelmien työympäristöjen välillä
  • B2FIND (www.b2find.eudat.eu) on yksinkertainen ja helppokäyttöinen portaali, josta voi hakea EUDATin datakeskuksiin ja muihin datan säilytyspaikkoihin tallennettuja tutkimusdatakokoelmia
  • B2DROP (www.b2drop.eudat.eu) on luotettavaan EUDATin CDI-domainiin perustuva henkilökohtainen pilvipalvelu, johon voi tallentaa ja jossa voi jakaa dataa tutkimusdatan elinkaaren varhaisessa vaiheessa.


Hyödyt

- Hyödynnä EUDATin integroitua palvelupakettia tutkimusdatan elinkaaren eri vaiheisiin
- Palvele monikansallisessa yhteistyössä mukana olevia, paikallisia asiakkaita
- Paranna Suomessa kerättyjen, arvokkaiden datakokoelmien löydettävyyttä kansainvälistä käyttöä varten
- Muodosta suora yhteys eurooppalaisiin avoimen tieteen pilvipalveluihin
- Helpota tutkijoiden pääsyä muihin kansainvälisiin infrastruktuureihin, palveluihin ja resursseihin

 

Lisätietoja

 www.eudat.eu