Genomidatan hallinnasta ja analysoinnista hyötyä tautien tutkimuksessa

Genomidatan hallinnasta ja analysoinnista hyötyä tautien tutkimuksessa

Tutkimuskäyttöön soveltuvaa dataa suomalaisten geeniperimästä on olemassa eri tietokannoissa ja datavarastoissa ympäri maailmaa. Suomen kansallinen tavoite on tallentaa suomalaisista tuotettu data Suomeen, jolloin analyytikot voivat yhdistää datan muihin terveystietoihin. Tarve olisi siten luoda suomalaisen geenidatan hallintaan organisaatiorajat ylittävä palvelu, joka olisi tietoturvallinen ja hyvin koordinoitu.

Käytännössä tämä tarkoittaa puitteiden luomista suomalaisten genomien tallentamiselle ja aluksi kymmenien tuhansien ihmisten datasta luotua kansallista viitetietokantaa. Tämä olisi hyödyllistä diagnostiikassa, esimerkiksi lääkehoitojen parantamisessa, sillä jo nyt voidaan potilaan genomitiedon perusteella määrittää esimerkiksi sopiva ja turvallinen lääkitys. Tommi Nyrönen, Suomen ELIXIR-keskuksen johtaja jatkaa:

Vaikka genomien tiedon tulkintaa ei vielä osata, kaikki raaka genomitieto saadaan jo esille. Tulkintatyö tulee jatkumaan vuosikymmeniä ja työllistää satoja ihmisiä, joita ei ole vielä edes koulutettu.

Taitavien analyytikoiden käsissä järjestetty data auttaa saavuttamaan läpimurtoja muun muassa syövän tutkimuksessa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa syöpä havaitaan, parantaa huomattavasti taudin hoitoennustetta. Samanlaisen tutkimuksen tekeminen on mahdollista Suomessa yhdistämällä terveys- ja genomitiedot.

CSC:llä sijaitseva Suomen ELIXIR-keskus on alkanut rakentaa genomitiedon hallinnalle ja tallentamiselle tarvittavaa tietoturvallista infrastruktuuria.

Hyödyt asiakkaalle

-    tietojen integrointi tehostaa lääketieteen tutkimusta
-    potilaiden lääkehoitojen ja ennusteiden parantaminen
-    suomalaisen genomiperimän säilyminen

Lisätietoa

 http://www.elixir-finland.org

 http://www.elixir-europe.org