Jakso 2: Lifeplan – maapallon luontokadon pysäyttämiseksi

Jakso 2: Lifeplan – maapallon luontokadon pysäyttämiseksi

Arviolta 80 % kaikista maapallon eliölajeista odottaa löytämistä. Lajeja on niin paljon, ettei niitä ehditä löytämään perinteisin menetelmin ja suuri osa ehtisi jopa hävitä. Tässä teknologia ja CSC tulee avuksi. Lifeplan-hanke mittaa luonnon monimuotoisuuden muutosta automatisoidun tiedonkeruun, koneoppimismenetelmien ja mallintamisen avulla. Tästä tärkeästä hankkeesta keskustelevat Teemu Roosin kanssa Lifeplan-projektin johtaja Otso Ovaskainen ja projektisuunnittelija Bess Hardwick sekä CSC:ltä Hanna Koivula.

Kuuntele podcastia Podcastissa esiintyvät:

Host: Teemu Roos

Teemu Roos on tietojenkäsittelytieteen professori Helsingin yliopistossa. Hän johtaa tekoälyn opetusta Suomen tekoälykeskuksessa FCAI:ssa. Roos on suositun Elements of AI -verkkokurssin vastuuopettaja.

Otso Ovaskainen

Akatemiaprofessori Otso Ovaskainen on matemaattisen ja tilastollisen ekologian professori Jyväskylän yliopistossa. Hän johtaa Euroopan tiedesäätiön rahoittamaa ekologiaa ja tilastotiedettä yhdistävää globaalin biodiversiteettitutkimuksen LIFEPLAN-hanketta. Otso oli podcastin nauhoituksessa etänä.

Bess Hardwick

Bess Hardwick toimii projektisuunnittelijana Helsingin yliopistolla ja koordinoi LIFEPLAN-hanketta.

Hanna Koivula

Hanna Koivula toimii CSC:llä datan hallinnan palveluissa, vastuualueenaan ympäristödatan yhteentoimivuus. Koulutustaustaltaan Koivula on biologi, mutta maisteritutkinnon lisäksi hänellä on myös tietotekniikan ammattitutkinto. Työssään hän pitää kahden itselleen tärkeän aiheen yhdistämisestä: luonto ja ympäristö sekä datanhallinta ja datan uudelleenkäyttö paremman tieteen puolesta.

Podcast tekstimuodossa