Jukka Mönkkönen: Datapohjainen tiede ja laskentainfrat yhdistävät Suomea ja Australiaa

Jukka Mönkkönen: Datapohjainen tiede ja laskentainfrat yhdistävät Suomea ja Australiaa

CSC:n hallituksen puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen osallistui pääministeri Sanna Marinin johtaman delegaation Australian ja Uuteen-Seelannin matkalle marras-joulukuun vaihteessa. Mönkkönen oli CSC:n edustajana osa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin luotsaamaa suomalaisyritysten valtuuskuntaa. Sen tehtävänä oli esitellä, millaisia ratkaisuja Suomi voi tarjota muun muassa digitalisaatioon ja vihreään siirtymään liittyen sekä luoda pohjaa uudelle yhteistyölle. 

Millaisia ajatuksia ja yhteistyön aihioita matka poiki CSC:n näkökulmasta? 

– Australia ja Uusi-Seelanti ovat yhteiskuntina hyvin samanlaisia kuin Suomi: vakaita, avoimia ja vauraita demokratioita, jotka ovat myös teknologian kehitys- ja osaamistasoltaan lähellä meitä. Olemme vertaisia kumppaneita, Jukka Mönkkönen toteaa. 

Tällaisten maiden kanssa kannattaa hänen mukaansa tiivistää yhteistyötä huolimatta siitä, että ne sijaitsevat toisella puolen maailmaa. 

– Erityisesti Australiassa on lisäksi käytössä suunnilleen vastaavanlaiset super- ja kvanttitietokoneet kuin Suomessa ja siten näihin liittyvää osaamista, jota kannattaa vaihtaa. 

Matkan aikana yritysvaltuuskunta tapasi virkakunnan ja poliittisten päättäjien lisäksi ison joukon yritysten ja tutkimuslaitosten sekä yliopistojen edustajia. Keskusteluissa nousivat esiin ajankohtaiset aiheet, kuten kyberturvallisuus ja digitransformaatio. 

Erityisen kiinnostava Mönkkösen mukaan oli tapaaminen australialaisen Pawsey Supercomputing Research Centren kanssa. CSC ja Pawsey solmivat vuonna 2021 strategista globaalia kumppanuutta koskevan sopimuksen, jonka tavoitteena on edistää rauhanomaisiin tarkoituksiin tehtävää tutkimus- ja kehitystyötä ja ratkaista suurteholaskentaan liittyviä kysymyksiä. 

 

CSC:n hallituksen puheenjohtaja Jukka Mönkkönen ja Pawsey Supercomputing Research Centren Mark Stickells.

– Yhteinen näkemyksemme Pawseyn edustajien kanssa oli, että nyt on aika vauhdittaa tätä yhteistyötä. Lähes kaikki tieteenalat ovat nykyään datapohjaisia. Data ja analytiikka metodeina tulevat vahvasti mukaan myös sellaisille aloille, joilla ne eivät ole olleet aiemmin isossa roolissa, esimerkiksi humanistiseen ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Näin ollen laskentainfrastruktuurien merkitys tieteen tekemisen osana kasvaa. 

Mönkkönen näkee, että CSC:llä ja Pawseyllä on paljon annettavaa toisilleen ja molemmilla on vahva orientaatio kehittämiseen sekä kansainvälisyyteen. Hän näkee lisäksi, että tämä yhteistyö tiivistää Suomen ja Australian tiedeyhteisöjä kokonaisuutena ja luo sitä kautta monia mahdollisuuksia myös tutkimusyhteistyölle. 

Mönkkönen on tyytyväinen matkaan ja näkee, että se avasi monia ovia CSC:lle ja muille matkalla oleville suomalaisille teknologiayrityksille tutkimuksen ja yritysyhteistyön näkökulmasta. 

– Olen luottavainen, että CSC:n yhteistyö Australian ja Uuden-Seelannin suuntaan tiivistyy, ja konkreettiset hankkeet lähtevät liikkeelle.