Kokeile DICEn datanhallinnan palveluita

Kuva: Adobe Stock.

Kokeile DICEn datanhallinnan palveluita

EUDAT CDI (Collaborative Data Infrastructure) on merkittävä eurooppalainen tutkimuksen datanhallintaa tukeva palveluinfrastruktuuri. Sitä ylläpitää yli 20 eurooppalaisen tutkimusorganisaation sekä data- ja laskentakeskuksen muodostama verkosto. CSC yhtenä näistä organisaatioista tarjoaa EUDATin datapalveluja osana omaa palveluvalikoimaansa.

EUDAT CDI:n jäsenet käynnistivät yhdessä DICE-projektin (Data infrastructure capacity for EOSC) EU:n rahoituksella. Projektin tavoitteena on tarjota datapalvelukapasiteettia Euroopan avoimelle tiedepilvelle (EOSC) ja alentaa kynnystä EUDAT-palveluiden käytön aloittamiseen. DICE tarjoaa joko kokonaan tai osittain EU:n kattamia datanhallinnan palveluja, joita käytetään esimerkiksi tutkimustiedon tallentamiseen, julkaisemiseen, kuvailuun ja jakamiseen.

DICE tarjoaa jokaiselle jotakin, yksittäisistä tutkijoista aina vaativimpiin tieteellisiin tutkimushankkeisiin asti. Tarjolla olevat palvelut vaihtelevat yksittäisten tutkijoiden henkilökohtaisesta pilvitallennuksesta suurten hankkeiden, organisaatioiden ja tutkimusinfrastruktuurien kehittyneisiin palveluihin. Palvelutarjonnan ytimen muodostavat EUDAT-palvelut, joita täydennetään uusimmilla huipputason lisäpalveluilla.

Projekti ei suoraan vaikuta EUDATin itsepalveluna tarjottavien peruspalveluiden käyttöön, sillä nämä säilyvät maksuttomana kuten ennenkin. Näitä palveluita ovat julkinen B2SHARE, jota CSC ylläpitää, sekä perustason B2DROP, jota tarjotaan Saksasta. 

Selkeimmin DICE:n lisäarvo tulee esille räätälöidyissä ratkaisuissa, joita CSC tarjoaa asiakkailleen EUDAT-teknologian avulla (ks. blogi Räätälöitävät EUDAT-palvelut CSC:n valikoimassa). EU-rahoituksen ansiosta tällaiset uudet B2SHARE ja B2SAFE -asiakkaat voivat saada nämä palvelut maksutta käyttöönsä. DICE-projektin tarjoomaa voikin ajatella tilaisuutena pilotoida palveluita ennen maksullisen palvelun käyttöönottoa. Tämä mahdollisuus sopii erityisesti suomalaisille korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille. Myös tutkimusyhteisöille tai -projekteille voidaan toteuttaa kevyttä räätälöintiä osana DICE:ä esimerkiksi lisäämällä julkiseen B2SHARE palveluun oma alue kyseisen yhteisön aineistoille. 

Tärkein edellytys maksuttomalle käytölle on se, että kyseessä on uusi asiakkuus. Tässä taustalla ovat EU-rahoituksen säännöt ja EU:n pyrkimys tuoda palveluita käyttöön erityisesti uusille alueille ja asiakkaille. Muilta osin DICE-projektissa ei ole vahvoja rajauksia, joten esimerkiksi palveluiden käyttö kaupallisella puolella on mahdollista.

DICE-projektista resursseja saavat esimerkiksi fuusiotutkimuksen kansainvälinen tutkimushanke E-TASC ja suomalainen ilmakehätieteiden keskus INAR. CSC toteuttaa molemmille käyttäjäryhmille temaattista tutkimusdatanhallinnan ratkaisua, jonka avulla tutkijat voivat tallentaa, kuvailla ja jakaa eri paikoissa tuotettavaa dataa EUDAT-alustoilla. E-TASC:lle on työn alla B2SAFE-tallennustilan liittäminen eri puolilla Eurooppaa sijaitseviin laskentaympäristöihin ja INAR:lle kehitetään temaattista B2SHARE-tietovarastoa osittain DICE-rahoituksella. DICE-rahoitus sopiikin erinomaisesti palveluiden pilotointivaiheeseen. Asiakasorganisaatio pääsee EU-rahoituksen ansiosta kokeilemaan palveluita helposti.

DICEn rahoitus kattaa palvelun operointikulut ja peruskäyttöönottokulut. Usein palvelua on tarve räätälöidä asiakkaan (useimmiten organisaation) tarpeisiin ja tähän DICE-rahoitusta voi käyttää rajallisesti. Yksityiskohdista voidaan keskustella tapauskohtaisesti. DICE rahoitusta on mahdollista täydentää palvelusopimuksella.

DICE-projekti kestää kesäkuuhun 2023 asti ja haku on jatkuvasti avoinna. CSC:n tarjoamien palveluiden B2SHARE ja B2SAFE kohdalla helpointa on olla suoraan yhteydessä CSC:hen, ja muiden palveluiden osalta lisätietoa saa helpoiten DICEn nettisivuilta. Palveluvalikoimaa voi selata myös EOSCin portaalista.

Lisätietoja:

Jos haluat lisätietoja EUDAT-palveluista, niin ota yhteyttä: servicedesk@csc.fi tai asiakasratkaisupäällikkö Heidi Laine, puh. 094572820, sähköposti heidi.laine at csc.fi.

DICE-projektin hakutiedote 3/2021

DICEn kotisivu

Euroopan avoin tiedepilvi (EOSC) / DICEn palvelut

 

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

Antti Pursula

Kirjoittaja on CSC:n kehityspäällikkö ja EUDAT konsortion pääsihteeri

Tommi Kutilainen

Kirjoittaja on työskennellyt muutaman vuosikymmenen CSC:n viestinnässä ja on erityisen kiinnostunut kaikesta.
Twitter: @TommiKutilainen