Puoli vuotta pandemiaa - 6500 vuotta kohtaamisia etänä Funet Miitti -palvelussa

Kuva: Adobe Stock

Puoli vuotta pandemiaa - 6500 vuotta kohtaamisia etänä Funet Miitti -palvelussa

Jos olisin saanut toivoa jotain työhön liittyvää aloittaessani CSC:n opetusteknologiapalveluiden kehityspäällikkönä vuoden alussa, olisi se ollut opetusteknologian ahkerampi käyttö korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa. Toive toteutui rytinällä. Kulunut vuosi on ollut Funetin etäkokous- ja videopalveluiden osalta historiallisen jyrkkää kasvua. Opetusteknologiaa käytetään ahkerasti turvallisen opetuksen toteuttamiseen poikkeuksellisena aikana.

Funet Miitti (Zoom) palvelun kokousten yhteenlaskettu päivittäinen kesto on yli satakertaistunut poikkeustilanteen aikana. Kun kokousten päivittäinen kesto tammi- ja helmikuussa oli noin 60 vuorokautta, huhtikuussa päivässä kokoustettiin jo lähes 14 vuoden verran. Ja käyttäjämäärät ovat edelleen kasvussa. Syyskuussa nähtiin vielä 50% korotus kevään huippuihin verrattuna. Alla oleva kuvaaja näyttää Funet Miitin kokousten yhteenlasketun päivittäisen keston maaliskuun alusta elokuun loppuun. Etäopetukseen siirryttiin maaliskuun puolivälissä, joten maaliskuun alun tilanne kuvaa hyvin palvelun käytön tasoa ennen pandemiaa. Syyslukukauden alkaessa korkeakoulut ovat alkaneet hyödyntämään opetusteknologiaa vielä kevättä laajemmin.

Syyskuussa nähtiin vielä 50% korotus kevään huippuihin verrattuna.

Kuva: Kokousten päivittäinen kesto Funet Miitti -palvelussa

Kapasiteetin nostolla on vastattu kasvaneeseen kysyntään. Korkeista käyttäjämääristä huolimatta, Funet Miitti -palvelun kapasiteetin rajat eivät ole tulleet vastaan. Kun vuoden alussa Funet Miitti (Zoom) -palvelussa oli osana NORDUnetin pohjoismaisen korkeakoulu - ja tutkimusyhteisön käyttäjille yhteistä kapasiteettia 8000 yhtäaikaiselle käyttäjälle, se nostettiin kevään aikana 263 600 yhtäaikaiseen käyttäjään. Kapasiteetin kehittäminen on jatkunut kiivaana syksyn aikana. Alkusyksyn aikana on koettu vain muutama, osaa käyttäjistä koskenut lyhyt katko, mutta niiden syynä ei ole ollut kapasiteetti, vaan liikennettä ohjaavien palveluiden ongelmat. Kaikenkaikkiaan palvelu on toiminut luotettavasti.

Sen lisäksi että palveluita käytetään enemmän, niihin liittyvää kehittämistä tehdään korkeakouluissa täydellä vauhdilla. CSC:lle osoitettujen tukipyyntöjen määrä on yli kolminkertaistunut ja moni pyyntö on entistä monimutkaisempi. Eri palveluiden integraatiot ja uusien toiminnallisuuksien käyttöönotto haastavat opetusteknologian parissa työskenteleviä niin CSC:llä kuin korkeakouluissa. Nyt onkin hyvä hetki hyödyntää olemassaolevia verkostoja toimivien ratkaisutapojen kyselemiseen ja jakamiseen. Yhteistyötä on myös tehty. Kevään laaja siirtyminen etäopetukseen osoitti, että korkeakoulujen välisessä yhteistyössä on runsaasti mahdollisuuksia hyödynnettäväksi, etenkin kun laaja joukko käyttää samoja teknologioita.

Kun etäopetus- ja etäkokousvälineet olivat aiemmin suurimmalle osalle mielenkiintoinen lisä, on niistä tullut keskeinen osa työskentelyä.

Teknologian kehittäminen ja kapasiteetin kasvattaminen ei ole ongelmatonta, mutta se on suoraviivaisempaa kuin työtapojen uudistaminen. Kun etäopetus- ja etäkokousvälineet olivat aiemmin suurimmalle osalle mielenkiintoinen lisä, on niistä tullut keskeinen osa työskentelyä. Kokoustaminen ja oppiminen etäyhteyden avulla on asia, joka ei ole meille luontaista. Opettajat, kokousten järjestäjät ja tukihenkilöstö ovatkin uuden edessä, mutta haasteen ohella välineet avaavat myös mahdollisuuksia. Opiskelijoiden ja osallistujien aktivoimiseen löytyy toiminnallisuuksia.

Kuva: Kokousten yhteenlaskettu määrä Funet Miitti -palvelussa

Etänä tapahtuvissa tapaamisissa on syytä kiinnittää huomiota vuorovaikutukseen. Opettajan yksinpuhelusta koostuvaa luentoa ei kannata siirtää verkkoon sellaisenaan, sillä opiskelijoiden tarkkaavaisuus säilyy korkeintaan vartin. Kokouksessa puolestaan kannattaa miettiä , miten kaikki osallistujat saataisiin aktivoitua, eikä vain niitä jotka aina osallistuvat aktiivisesti. Viestintävälineet, kuten Funet Miitti, tarjoavat mahdollisuuden hyödyntää aktivoivia työtapoja, kuten äänestystä, osaamista mittaavia kyselyitä, pienryhmiä sekä erilaisia yhdessä kirjoittamisen ja työstämisen työkaluja. Välineiden käytettävyys alkaa olla kohdillaan ja osallistujatkin nauttivat aktivoivista tapaamisista, jossa pääsevät itse osallistumaan.

Puoli vuotta pandemia-aikaa on osoittanut, että työskentely ja opetus onnistuvat etänä. Kesän ja syksyn aikana korkeakoulu- ja tutkimusyhteisö onkin siirtänyt katseensa tulevaan, jotta onnistuneet käyttöönotot saadaan vakiinnutettua normaaliksi toiminnaksi ja niitä kehitettäisiin eteenpäin. Koskaan aiemmin ei opetusteknologian osaavalle hyödyntämiselle ole ollut näin valtavaa kysyntää.

Suosituksia Funet Miitin käyttöön

  • Käytä isoissa tilaisuuksissa Funet Miitin webinaari -ominaisuutta. Webinaari käyttää palvelinkapasiteettia huomattavasti säästeliäämmin ja varaa videolle kaistaa vain esittäjille. Tavallinen kokous varaa videolle kaistan jokaiselle osallistujille riippumatta siitä onko video päällä tai ei.
  • Estä kutsumattomien vieraiden pääsy kokoukseen. Voit asettaa kokouksellesi pääsykoodin, ottaa käyttöön odotushuoneen ja vaatia osallistujia kirjautumaan päästäkseen osallistumaan.
  • Olemme koonneet laajemmin ohjeita Zoomin sujuvaan ja turvalliseen käyttöön.

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

Topi Litmanen

Kirjoittaja työskentelee CSC:llä opetusteknologiapalveluiden kehityspäällikkönä.