Julkaisut

The Scientific Case and User Requirements for High-Performance and Data-Intensive Computing in Finland 2017-2021

CSC selvitti suomalaisten tutkijoiden näkemyksiä siitä, millaisia laskentaresursseja ja -palveluita tutkimus tarvitsee vuosina 2017–2021 pärjätäksemme kansainvälisessä kilpailussa.

Selvitys käy läpi suomalaisen tieteellisen laskennan mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä kuuden esimerkin kautta:

  • Uusien syöpädiagnoosityökalujen ja hoitomuotojen löytäminen kasvainten genomiikkaa ja solusignalointia ymmärtämällä, sekä edistyneen mikroskopian avulla
  • Big data -menetelmiä hyödyntävän laskennallisen materiaalimallinnuksen avulla löydetyt uudet materiaalit
  • Kohti puhdasta ja tehokasta energiatuotantoa fuusioreaktiota ja muita voimanlähteitä mallintamalla
  • Ilmastonmuutoksen ymmärtäminen yhdistettyjä ilmastomalleja parantamalla, palautemekanismeja löytämällä ja mallintamalla jäätiköiden sulamisen aiheuttamaa merenpinnan nousua
  • Maailmankaikkeutta koskevan ymmärryksen parantaminen tutkimalla astrofysiikan ja korkeaenergisen fysiikan perustavanlaatuisia aiheita: galaksien muodostumista, pimeän energian luonnetta ja standardimallin ylittävää fysiikkaa
  • Nousevat alat kuten koneoppiminen ja sen sovellukset aloilla kuten luonnollisen kielen käsittely

Tutkijoiden tarpeita analysoimalla saatiin selville vaatimukset, joiden pohjalta asiantuntijat esittävät suosituksia tulevaisuuden laskentainfrastruktuurille.

Lataa selvitysraportti "The Scientific Case and User Requirements for High-Performance and Data-Intensive Computing in Finland 2017-2021".

Lisätietoja:

Pekka Lehtovuori
johtaja, Tutkimuksen palvelut
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
pekka.lehtovuori@csc.fi
puh. 050 3819 723