Suomen AI tutkimukseen lisää voimaa – Teknologiakeskusohjelma NVAITC

Suomen AI tutkimukseen lisää voimaa – Teknologiakeskusohjelma NVAITC

NVIDIA:n, FCAI:n (Finnish Center for Artificial Intelligence) ja CSC:n välinen teknologiakeskusohjelma (NVAITC) on juuri julkaistu Suomessa. NVAITC lyhenne tulee sanoista NVIDIA AI Technology Center.

Tavoitteena on edistää Suomen AI-pohjaista tutkimusosaamista lisäämällä asiantuntijaresursseja, varmistamalla tutkimusprojekteihin riittävä GPU-pohjainen laskentakapasiteetti sekä pääsy parhaimpaan osaamiseen liittyen GPU-teknologian hyödyntämiseen koneoppimisessa.

Yhteistyöhön nimetyt resurssit kaikilta osapuolilta

Kukin osapuoli on sitoutunut tuomaan henkilöresursseja toteuttamaan NVAITC ohjelmaa, esim Suomen NVIDIA on palkannut tähän täysipäiväsen henkilön. FCAI:n kautta mukana ovat VTT, Helsingin yliopisto ja Aalto yliopisto sekä heidän tutkimusryhmänsä. Yhteistyöhön liittyy myös AI-pohjaista koulutustoimintaa osana NVIDIA:n DLI (Deep Learning Institute) -ohjelmaa.

Teknologiakeskusohjelman taustaa

NVIDIAn vetämä NVAITC-ohjelma on lähtöisin Singaporesta, jossa se on vahvistanut yritysten ja korkeakoulujen välistä AI-tutkimusta. Euroopassa toimintaa on tähän mennessä käynnistetty Luxemburissa ja Italiassa, joten Suomi kolmantena maana pääsee mukaan ensimmäisten joukossa.

Ohjelman kautta tunnistetaan lupaavia AI-tutkimusprojekteja, joihin saadaan näin mukaan NVIDIA:n kansainväliset teknologian huippuosaajat tukemaan tutkimusryhmiä. NVAITC-keskus on tarpeellinen etenkin tutkimushankkeissa, jotka tarvitsevat erityisen paljon laskentatehoa ja koneoppimisen asiantuntemusta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi lääketieteeseen tai älykaupunkeihin liittyvät tekoälysovellukset. GPU-laskennan alustana käytetään meidän Puhti-AI -ympäristöä, joka pohjautuu NVIDIA:n GPU-teknologiaan. Projektin hyväksynnän edellytyksenä on mm. tieteellisen julkaisun tuottaminen (NVIDIA mainittuna).

Ensimmäiset projektit jo käynnissä

Ensimmäisiä projekteja on prof. Antti Honkelan (HY) ryhmän differentiaaliseen yksityisyyteen perustuvat menetelmät. Puhtaan anonymisoinnin lisäksi menetelmillä on mahdollista tehdä analyysejä, joiden tulosten voidaan taata olevan loukkaamatta kenenkään yksityisyyttä. NVAITC kontribuoi profiloimalla koodin suorituskyvyn mallin eri topologioille ja kehittämällä strategian pullonkaulojen poistamiseksi.

Prof. Jaakko Lehtisen (Aalto) ryhmä tutkii puolestaan GAN verkkoja (Generative Adversarial Network). Tutkimukseen sisältyvät muun muassa ominaisuuksien optimointilaskelmat, kuten esimerkiksi ulottuvuuden pienentäminen ja tiheyden arviointi suurella määrällä koulutusesimerkkejä. GAN on keskeinen generatiivisen mallintamisen algoritmiperhe; GAN-verkolla voi esimerkiksi luoda synteettisiä ”keksittyjen” henkilöiden (kuten julkkisten) kuvia. Laskennalliset vaatimukset ovat merkittäviä ja yhdessä NVAITC:n kanssa projektin tavoitteena on parantaa monisolmukoulutuksen kyky ja siten mahdollistaa laajempi CSC:n Puhti-AI -resurssien käyttöönotto.

Tämä on CSC:lle merkittävä kumppanuusohjelma ja tuo meidän mittavan PUHTI AI laskentakapasiteetin FCAI vetoisten tutkimusryhmien käyttöön. FCAI on merkittävä tekijä Suomen koneoppimisen tutkimuskentässä, siitä on osoituksena mm Suomen Akatemian lippulaiva status ja tätä kautta merkittävä rahallinen tuki. Yhtenä tavoitteena on tiivistää yritysyhteistyötä ja edistää täten Suomen TKI kartan toteuttamista.

Lisää tästä aiheesta » Siirry sisältöihin ja uutisiin »

Pekka Uusitalo

Kirjoittaja vastaa CSC:llä kumppanuussuhteiden kehittämisestä

pekka.uusitalo@csc.fi