Supertietokone LUMI vauhdittaa yritysten tekoälyyn ja simulointiin liittyviä kehitysprojekteja

Supertietokone LUMI vauhdittaa yritysten tekoälyyn ja simulointiin liittyviä kehitysprojekteja

Suurteholaskennalla on kasvava rooli osana yritysten tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja, joissa suurten data-aineistojen analyysilla on kasvava merkitys. Esimerkiksi tekoälyyn pohjautuvien teknologioiden kehittäminen vaatii usein järeitä laskentaympäristöjä. Euroopan tehokkaimman supertietokoneen LUMIn kapasiteetista jopa 20 prosenttia on varattu yritysten käyttöön – tämä on suomalaisille yrityksille merkittävä mahdollisuus, johon moni on jo tarttunut.

CSC – Tieteen tietotekniikan keskus järjestää 4.-5.10 Kajaanissa Supercomputing Innovation Summit -tapahtuman. Tapahtuma on osa HPC4KAINUU-projektia, mukana yhteistyökumppaneina ovat Business Finland, Oulu ICT, DIMECC sekä Teknogian tutkimuskeskus VTT. 
Kaksipäiväinen tapahtuma kokoaa yhteen lähes sata yritys- ja innovaatiopäättäjää. Sen tavoitteena on esitellä, miten suomalaiset yritykset voivat hyödyntää tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissaan suurteholaskentaa sekä erityisesti Euroopan tehokkaimman supertietokoneen LUMIn mittavia laskentaresursseja. 

Kuva: Fade Creative

Suurteholaskenta osaksi tuotekehitystä 

CSC:n Kajaanin datakeskuksessa sijaitseva yhteiseurooppalainen LUMI on tarkoitettu pääasiallisesti tieteelliseen tutkimukseen ja sen tieteeseen varatut resurssit ovat käytännössä täydessä käytössä. Laskennallisen tieteen menetelmät ulottuvat nykyään lähes kaikille tieteenaloille ja supertietokoneista on muodostunut erittäin tärkeä työkalu tutkimukselle. 

LUMIn kapasiteetista jopa 20 prosenttia on varattu yrityskäyttöä varten, mikä tarjoaa merkittävän kilpailuedun suomalaisille yrityksille. 

– Yritysten tutkimus- ja tuotekehitystoiminnassa on nähtävissä nyt sama muutos kuin tieteessä. Isoihin data-aineistoihin perustuvat analyysit ja simulaatiot sekä tekoälyn soveltaminen ovat keskeinen osa useiden yritysten tutkimus- ja tuotekehitysprosessia. Tarve ja innostus näiden menetelmien käyttöön kasvavat jatkuvasti, sanoo LUMIn yrityskäytöstä vastaava johtaja Pekka Uusitalo CSC:ltä. 

LUMIn valtava laskentateho perustuu suurelta osin GPU-prosessoreihin, tämän vuoksi LUMI on yksi maailman edistyksellisimmistä alustoista tekoälylle. LUMI on maailman kolmanneksi tehokkain ja Euroopan tehokkain supertietokone ja se toimii myös kvanttilaskennan kehittämisen aisaparina. 

– Yritykset ovat hyödyntäneet LUMIa esimerkiksi erittäin vaativissa simulointiprojekteissa, joita LUMI on nopeuttanut merkittävästi. Turun yliopisto ja Euroopan suurimpiin tekoäly-yhtiöihin lukeutuvan Silo AI:n tytäryhtiö SiloGen kehittävät erittäin laajaa kielimallia, joka perustuu useisiin eurooppalaisiin kieliin. Sitä tarvitaan ChatGPT:n kaltaisten keskustelevien tekoälysovellusten kehittämiseen. Myös tässä isossa hankkeessa käytetään LUMIn laskentaresursseja, Uusitalo jatkaa. 

Yhteishankkeet kytkevät tutkijat, yritykset ja laskentaresurssit 

LUMIn yrityskäyttö on mahdollista monella eri tavalla. Yritykset voivat tehdä sopimuksen suoraan CSC:n kanssa projekteista, mutta usein suurteholaskennan yritysprojektit toteutetaan korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten ja asiakasyrityksen yhteisinä tutkimushankkeina. 

Uusitalo näkee tämän erittäin toimivana mallina. 

– CSC:llä on pitkä kokemus siitä, miten voimme auttaa tutkijoita suurteholaskennan menetelmien hyödyntämisessä. Meillä on siis laajaa osaamista ja paljon kontakteja korkeakouluihin sekä tutkimuslaitoksiin. LUMIn resurssien lisäksi voimme tarjota tätä osaamista nyt myös suomalaisten yritysten käyttöön, Uusitalo korostaa. 

Lisätietoja: 
Pekka Uusitalo, johtaja, LUMIn yrityskäyttö
Puhelin 0500 427720
pekka.uusitalo@csc.fi