Tarkempaa ohjeistusta pilvipalveluiden käytöstä päättämiseen – CSC lausui valtionhallinnon pilvipalvelulinjausten päivittämisestä

Tarkempaa ohjeistusta pilvipalveluiden käytöstä päättämiseen – CSC lausui valtionhallinnon pilvipalvelulinjausten päivittämisestä


 

CSC peräänkuuluttaa nyt päivitettäviltä pilvipalvelulinjauksilta tarkempaa ohjeistusta pilvipalveluiden käytöstä päättämiseen ja erityisesti tähän liittyvään riskienarviointiin. Ohjeistusta tarvitaan, jotta vastuu ei lankea yksittäisille tiedonhallintayksiköille tai virastoille vaan linjauksia sovelletaan yhdenmukaisesti. Erityisen tärkeää on tunnistaa valtionhallinnon palvelut ja tieto, joiden täytyy olla saavutettavissa myös kansainvälisten, Suomen muuhun Eurooppaan liittävien tietoliikenneyhteyksien katketessa.

Lisäksi lainsäädännölliset esteet datan liikkuvuudelle tulee kartoittaa ja purkaa pilvipalvelujen täysimääräiseksi hyödyntämiseksi. Pilvipalveluita tulee tarkastella nyt ja jatkossa osana laajempaa digitaalisten infrastruktuurien kokonaisuutta, ja yhteiskunnan prosessien ja rakenteiden kehittämistä.

Linjausten yhteyteen päivitettävien soveltamisohjeiden valmistelussa on tärkeää kuulla laajasti sidosryhmiä, jotta linjauksiin liittyvät menettelytavat konkretisoituisivat.

Voit lukea CSC:n tarkemmat linjauskohtaiset kommentit täältä.