TKI nostettava strategiseksi painopisteeksi koko yhteiskunnassa - CSC lausui TKI-rahoituslaista

TKI nostettava strategiseksi painopisteeksi koko yhteiskunnassa - CSC lausui TKI-rahoituslaista

CSC antoi lausuntonsa hallituksen esityksestä laiksi valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030. Kansallisten ja globaalien haasteiden ratkaiseminen edellyttää uutta osaamista ja innovaatioita. Tämä kiteytyy tarpeeseen panostaa TKI-toimintaan kestävästi ja strategisesti yli hallituskausien, jotta kansallisesti pääsemme tavoitteeseemme nostaa TKI-rahoituksen osuus BKT:sta vähintään neljään prosenttiin. CSC tukee hallituksen esitystä ja sen tavoitteita lisätä Suomen tutkimus- ja kehittämispanostuksia sekä parantaa TKI toimintaympäristön ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä.

Lausunnossa painotetaan, että oleellista on tunnistaa TKI-toiminnan strategisuus – toisin sanoen sen laaja vaikuttavuus koko suomalaiseen yhteiskuntaan, erityisesti nyt, kun meidän on kyettävä samanaikaisesti sekä löytämään ratkaisuja monimutkaisiin globaaleihin haasteisiin että huolehtimaan Suomen kasvusta ja kilpailukyvystä. Lisäksi on huolehdittava koko yhteiskunnan resilienssistä.

Osaaminen on kautta vuosikymmenten ollut suomalaisen yhteiskunnan kivijalka, jota tulee vaalia yli hallituskausien. TKI-rahoituslain sekä kehyskautta pidemmän tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksen suunnitelman avulla voidaan edistää osaamisen kehittämistä, rakentaa Suomeen maailmanluokan tutkimus- ja oppimisympärisröjä sekä vauhdittaa innovaatioita. Keskeinen edellytys tälle on yli hallituskausien ulottuva, laajapohjainen, sektorirajat ylittävä yhteistyö, jota tulee edistää sidosryhmiä kuunnellen ja vaikuttavuutta laajasti arvioiden.

CSC:n lausunnon voi kokonaisuudessaan lukea täältä.