Arvo – opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu

Arvo on opetushallinnon toimialueelle räätälöity kyselytiedonkeruun järjestelmä. Arvolla kerätään kansallisesti yhteismitallista ja vertailukelpoista tietoa koulutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi.

Arvo on käyttäjäystävällinen ja muunneltava ratkaisu koulutustoimijoiden tiedon keruuseen, raportointiin ja seurantaan. Arvo on käytettävissä organisaatiorajojen ylittäviin kuin organisaation sisäisiin kyselyihin. Palvelu on optimoitu mobiililaitteille ja monikieliseksi. 

Kyselyiden ja raportoinnin sujuvuuden takaamiseksi, Arvo on integroitu seuraaviin valtakunnallisiin palveluihin: 

CSC ylläpitää ja kehittää opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvoa yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja asiakasorganisaatioiden kanssa.