Riston uratarina

Olen aloittanut CSC:llä kesäharjoittelijana vuonna 2011. Diplomityöni tein CSC:lle ja aihe liittyi OpenNebula-pilvipalveluihin, joita hyödynnettiin niihin aikoihin etenkin biolääketieteessä. Valmistumiseni jälkeen aloin työskennellä OpenStack-pilvien (nykyisin cPouta ja ePouta) parissa ensimmäisten joukossa. Olen tehnyt vuosien varrella monipuolisia kehitystehtäviä näiden pilvien parissa – muun muassa automatisointia, arkkitehtuurityötä ja scrum masterin hommia.

Vuoden 2017 alkupuolella siirryin tekemään Kubernetekseen perustuvaa uuden sukupolven pilvipalvelua, joka on sittemmin saanut nimekseen Rahti. Rahti on tarkoitettu avoimen tieteen sekä koulutuksen käyttöön suomalaisille yliopistoille ja ammattikorkeakouluille.

Kubernetes on viime aikoina nopeasti suosiotaan kasvattanut konttiteknologiaa hyödyntävä pilviohjelmisto, joka tekee monessa tapauksessa webbisovellusten ajamisesta ja hallitsemisesta huomattavasti helpompaa kuin aiemmin. Moni nimekäs palvelu pyörii nykyisin ainakin osittain Kuberneteksen päällä - muun muassa The New York Times, Pokémon Go, Spotify ja GitHub.

Tällä hetkellä työskentelen pääkehittäjänä Rahti-alustan kehityksessä. Työskentelemme noin viiden hengen tiimin kanssa tiiviisti omassa tiimihuoneessamme ja suunnittelemme yhteisesti työtämme.

Rahti-alustan käyttö tulee kasvamaan merkittävästi tulevaisuudessa. Tavoitteenamme on rakentaa laajempi alusta, johon mahtuu enemmän samanaikaisia käyttäjiä. Olennaisena osana työtämme on ollut myös uusien parempien työtapojen kehittäminen esim. automaatiota sekä järjestelmäkehityksen työkaluja ja kulttuuria edistämällä.

Hain CSC:lle töihin, koska halusin päästä kehittämään pilviympäristöjä, jotka olivat silloin uusi juttu. Täällä pääsee työskentelemään modernien asioiden parissa ja on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön sekä siihen mitä ja miten palveluja asiakkaille toteutetaan. Motivoidun työni tarjoamista haasteista. Suomen mittakaavassa harvassa työpaikassa pääsee rakentamaan yhtä suuria järjestelmiä kuin CSC:llä.

Jokaisella CSC:läisellä on mahdollisuus kehittää uutta osaamista näin halutessaan. On itsestä kiinni miten paljon haluaa oppia ja opetella uusia teknologioita ja työkaluja. Meillä jokainen työntekijä voi itse vaikuttaa siihen kuinka paljon haluaa matkustaa ja osallistua esimerkiksi konferensseihin, yhteistyöprojekteihin ja niiden tapaamisiin.

Risto Laurikainen

Vanhempi sovellusasiantuntija

DI, tietotekniikan koulutusohjelma, pääaineena tietoliikenneohjelmistot, Aalto-yliopisto