Pilvipalvelut koulutukselle ja opetukselle

Usean tutkijan yhteinen suurteholaskenta ja esimerkiksi virtuaalinen luokkahuone koodaamisen opiskeluun vaatii toimivia tietoteknisiä palveluita. Pilvipalvelut tuovat paikasta riippumattoman, joustavan ja nopean ratkaisun yhteistyöhön. CSC:n pilvipalvelut on räätälöity erityisesti tutkimuksen ja opetuksen tarpeisiin.

Pouta on yleiskäyttöinen pilvipalvelu, joka on suunnattu laskenta-asiakkaiden erikoistarpeisiin. Se on virtuaalinen laskentaympäristö, IaaS-palvelu (Infrastructure as a Service), jossa käytetään CSC:n HPC-laskentainfrastruktuuria. Pouta-pilvipalveluun voi pystyttää laskentaympäristöjä omien tarpeidensa mukaan. Poudalla voi esimerkiksi luoda virtuaalikoneita oppilaiden käyttöön erilaisille kursseille, pystyttää klustereita big-datan käsittelyyn, tehdä räätälöityjä laskentaympäristöjä ja luoda sovelluskehitysympäristöjä. Tutkimustarkoituksiin Pouta-pilvipalvelut ovat käytettävissä maksutta.
 
Arkaluonteinen tieto vaatii erityistoimenpiteitä tietoturvassa. Pouta-pilvipalvelu koostuu kahdesta eri palvelusta, ePoudasta ja cPoudasta. ePouta on erityisesti arkaluonteisen tiedon analysointiin ja käsittelyyn sopiva pilvipalvelu. Kaikkien CSC:n pilvien data säilytetään turvallisesti Suomessa.

CSC:n kautta saatavilla on Poutan lisäksi esimerkiksi yleiseurooppalainen tutkimuksen ja opetuksen tietoverkkotoimija GÉANT:n kilpailuttamat kaupalliset Infrastructure as a Service pilvipalvelut. Palvelut soveltuvat erityisesti  korkeakoulujen IT-hallinnon tarpeisiin täydentämään CSC:n omia pilvipalveluja. Tämän lisäksi CSC tarjoaa virtuaaliresursointiin VMwareen perustuvaa virtualisointialustaa.