CSC-verkkosivustojen saavutettavuus 

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten csc.fi ja research.csc.fi -verkkosivustoilla noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivustojen saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. Näistä verkkopalveluista vastaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä. 

Miten saavutettavia sivut ovat? 

Nämä verkkopalvelut täyttävät osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalveluissa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana.  

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?  

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelujen saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme 14 päivän kuluessa. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen webmaster(at)csc.fi.

Saavutettavuuden valvonta 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto 
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö 
saavutettavuus(at)avi.fi 
puhelinnumero vaihde 0295 016 000 

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta 

Csc.fi ja research.csc.fi verkkopalvelut eivät ole vielä kaikilta osin saavutettavia.   

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia: 

 • Sivuilta löytyy joitakin olennaista tietoa sisältäviä kuvia, joilla ei ole vielä riittävän kuvaavaa tekstivastinetta, tai se puuttuu kokonaan. Joillekin koristekuville on merkitty turhaan alt-teksti. (WCAG 1.1.1) 
 • Verkkosivuilla on videoita, joista puuttuu kuvailutulkkaus. (WCAG 1.2.3, 1.2.5) 
 • Joissakin teksteissä ja toiminnallisuuksissa on riittämättömät värikontrastit. (WCAG 1.4.3, 1.4.11) 
 • Otsikkotasojen käytössä on jonkin verran puutteita. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty, ja otsikkohierarkia ei ole aina johdonmukainen. Lisäksi kaikkia otsikoita ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi. Sivuilla on myös näkevältä käyttäjältä piilotettuja mutta ruudunlukijalla löytyviä otsikoita, jotka ovat saavutettavuuden kannalta häiritseviä. (WCAG 1.3.1)  
 • Joidenkin otsikko- ja linkkitekstien alussa on ylimääräisiä välilyöntejä tai rivinvaihtoja. Lisäksi sivuilla on joitakin tyhjiä otsikoita. (WCAG 1.3.1)  
 • Apuvälineet eivät tulkitse sivujen rakennetta ja sisällön semantiikkaa aina oikein. Maamerkkien käyttö on joskus epäjohdonmukaista. Myös listojen käytössä on epäloogisuutta. Researc.csc.fi-sivustolla on käytetty taulukkorakennetta visuaaliseen muotoiluun, vaikka tieto ei ole taulukkomuotoista. Joillakin sivuilla useita pitkiä ajankohtaislinkkejä päivämäärineen luetaan peräkkäin, ilman selkeää rivitystä. Sivuilla on käytetty myös muita sisällön visuaalisia ryhmittelyjä, jotka eivät välity ruudunlukijalle. Lisäksi joissakin lomakekentissä ruudunlukijalle ilmoitetaan virheestä jo kenttään tultaessa. Kaikkia sisältöjä ei pysty saavuttamaan ruudunlukijalla. Tällaisia ovat esimerkiksi research.csc.fi sivustolla olevat laskurin välilehtien ingressit. Toisinaan taas ruudunlukija lukee ylimääräistä tietoa. (WCAG 1.3.1) 
 • Evästeikkunassa annetaan näköaistia edellyttäviä ohjeita. (WCAG 1.3.3)  
 • Verkkosivustoilla on henkilökohtaista tietoa kerääviä lomakekenttiä, jotka eivät tue automaattista täyttöä. (WCAG 1.3.5) 
 • Sivustojen sisältö ei kaikilta osin mukaudu ongelmitta pienemmille näytöille. Esimerkiksi navigaation alasvetovalikot eivät toimi mobiilikoossa. (WCAG 1.4.10) 
 • Kaikkia verkkosivujen toiminnallisuuksia ei voi käyttää pelkästään näppäimistöllä. Tällaisia toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi hyppylinkki suoraan sisältöön, haitarit, podcastien ajan liukusäädin ja podcastin ingressiin liittyvä toiminnallisuus sekä research.csc.fi sivustolla osa välilehdistä. (WCAG 2.1.1)  
 • ReCaptcha-toiminnon valintaruudussa on hyvin lyhyt aikarajoitus, ja käyttäjän tekemä valinta poistuu ilman varoitusta. (WCAG 2.2.1) 
 • Podcast-sivulla olevaa animaatiota ei pysty tauottamaan, pysäyttämään tai piilottamaan. (WCAG 2.2.2)  
 • Joillakin sivuilla ei ole uniikkeja ja kuvaavia sivuotsikoita. (WCAG 2.4.2)  
 • Ruudunlukijan kohdistin hyppää välillä epäloogiseen sijaintiin (esimerkiksi lomakkeen lähettämisen ja suodattimien käytön jälkeen). (WCAG 2.4.3)  
 • Verkkosivuilla on joitakin epätäsmällisiä linkkitekstejä, eikä tiedoston tai ulkoisen palvelun avautumisesta aina kerrota linkkitekstissä. Research.csc.fi sivustolla on taulukoita, joissa osassa linkit ovat visuaalisesti hyvin epäinformatiivisia. (WCAG 2.4.4)  
 • Joidenkin lomakekenttien nimilaput eivät ole kuvaavia. (WCAG 2.4.6) 
 • Joistakin elementeistä puuttuu kokonaan näkyvä näppäimistökohdistimen indikaattori. (WCAG 2.4.7)  
 • Verkkosivujen erikielisille osille ei ole merkitty käytettyä kieltä. (WCAG 3.1.2)  
 • Joidenkin lomakekenttien pakollisuustiedot eivät käy ilmi lomakekenttien nimilapuista. (WCAG 3.3.2) 
 • Samalle sivulle johtavat linkit on joskus nimetty keskenään eri tavoin. Lisäksi sivuotsikko ja sivulle johtava navigaatiolinkki eivät aina vastaa toisiaan. (WCAG 3.2.4)  
 • Apuvälineet eivät tulkitse oikein kaikkia toiminnallisuuksia. Kaikkien elementtien roolia ei ole merkitty ohjelmallisesti oikein tai lainkaan. Ruudunlukijan käyttäjälle ei ole aina selvää, mitkä elementit ovat toiminnallisia ja mitkä eivät. Ruudunlukijakäyttäjä ei saa aina tietoa siitä, mikä toiminnallisuus on valittuna (esimerkiksi navigaatiolinkeissä, hakutulosten sivulinkeissä, suodattimissa tai välilehdissä). Myös tieto siitä, että toiminnallisuus on disabloitu, tai haitarin tila (avattu /suljettu) ei välity ruudunlukijalle. Kaikkia interaktiivisia elementtejä ei ole nimetty. (WCAG 4.1.2)  
 • Kaikista sivuilla tapahtuvista muutoksista tai huomiota vaativista asioista ei ilmoiteta ruudunlukijalle automaattisesti, ja joissakin tapauksissa ilmoitus ei löydy edes manuaalisesti selaamalla. (WCAG 4.1.3, 1.3.1) 

 Csc.fi-verkkosivustoa uudistetaan parhaillaan. Tässä selosteessa listatut puutteet korjataan vuoden 2023 loppuun mennessä julkaistavalla uudistetulla sivustolla.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Sivuilla olevat YouTube-videoupotukset eivät ole kaikilta osin teknisesti saavutettavia, mikä johtuu YouTube-videosoittimen omista saavutettavuuspuutteista. Ruudunlukijan käyttäjien voi olla vaikea hallita videosoitinta. Tämänhetkinen lainsäädäntö ei kuitenkaan vaadi tekemään YouTube-videosoittimesta saavutettavaa, koska se on kolmannen osapuolen palvelu, jota palveluntarjoaja ei tuota, rahoita tai valvo.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta? 

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttävätkö verkkopalvelut laissa määritellyt vaatimukset.   

Tämä seloste on laadittu 22.11.2022. 
Selostetta on päivitetty viimeksi 22.11.2022. 
 
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)  
Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto