Eduuni-ID identiteetin- ja käyttöoikeuksienhallinta

Käyttäjätunnusten hallinnointi on raskasta palveluntarjoajille ja käyttäjille. Eduuni-ID:n voit ottaa käyttöön omissa palveluissasi ja vapautua ulkopuolisten käyttäjien tunnusten hallinnoinnista kokonaan. Eduuni-ID on erityisesti tarkoitettu sellaisille palveluille, joiden käyttäjät ovat eri organisaatioista.

Eduunin käyttäjille ei lähetetä erillisiä salasanoja, jotka unohtuvat helposti, vaan kaikki kirjautuvat omilla, olemassa olevilla tunnuksilla. Eduunin identiteetin- ja käyttöoikeuksienhallinnassa sähköpostiosoite rekisteröidään ja vahvistetaan omaksi Eduuni-ID -identiteetiksi. Kirjautumistapoja ovat muun muassa Haka, Virtu, eduGAIN, ORCID, B2ACCESS, MPASS, Microsoft Office 365 ja useat sosiaalisen median tunnukset.

Kun tietoa jaetaan tai yhteistyötä aloitetaan, käyttöoikeudet annetaan suoraan sähköpostiosoitteille. Käyttöoikeuden voi antaa mille sähköpostiosoitteelle tahansa, vaikka sitä ei olisikaan vielä rekisteröity.

Jatkossa Eduuni-ID:tä kehitetään vastaamaan entistä paremmin yksilön tarpeisiin esim. omien profiilien hallinnan kautta, sekä palveluiden tarpeisiin, mukautumalla paremmin osaksi palveluiden prosesseja rekisteröitymisessä ja kirjautumisessa.

Eduuni-ID on osa Eduuni-palveluita, joita ylläpitää ja kehittää CSC yhteistyössä OKM:n ja asiakasorganisaatioiden kanssa. Näihin palveluihin kuuluvat myös Eduuni-workspaces (SharePoint), Eduuni-wiki (Atlassian Confluence) ja Eduuni Jira (Atlassian Jira). Eduuni-palvelut tuotetaan in-house -periaatteella OKM:n toimialalle.​​

Ota Eduuni-ID käyttöön täyttämällä sähköinen lomake Eduuni-sivustolla.