EXAM - sähköinen tenttipalvelu 

Korkeakoulujen ja CSC:n yhteistyössä kehittämä EXAM-järjestelmä sähköistää koko tenttiprosessin tentin laatimisesta aina suorittamiseen ja arviointiin asti.

EXAM tarjoaa opiskelijalle joustavuutta tentin suorittamiseen ja vähentää opintohallinnolle koituvan valmistelutyön määrää. EXAM sujuvoittaa arviointia antamalla opettajan määritellä tenttipäivän sijasta ajanjakson jolloin opiskelija voi suorittaa tentin. Lisäksi opettaja saa tehokkaan arviointityökalun palautemahdollisuuksineen. Samalla kaikki käyttäjät saavat arvokasta tietoa prosessin eri vaiheista.

Järjestelmä kytkeytyy organisaation opintohallinnon järjestelmään mahdollistaen opintojakso- ja suoritustietojen siirtymisen saumattomasti.  EXAMia kehitetään tukemaan yhteiskäyttöisyyttä yli korkeakoulu- ja kouluasterajojen. 

Tenttijärjestelmän ja -konseptin ylläpidosta ja jatkokehittämisestä vastaa korkeakoulujen EXAM-konsortio, jossa on tällä hetkellä mukana 27 korkeakoulua. CSC tuottaa käyttöpalvelua ja tukee EXAMin kehitystyötä tarjoamalla mm. työkaluja ja projektinhallintatukea konsortiolle.