Kehitysideoiden ohjaus ja käsittely

Kehitysideat ovat syntyneet yksittäisen henkilön, tiimin, koulutusalan tai organisaation tarpeesta saada jokin ajankohtainen tai tulevaisuuden haaste ratkaistuksi – kuka tahansa korkeakoulun tai tutkimuslaitoksen edustaja taikka kuka vain muu voi esittää uuden kehitysidean. Jaetut ideat ovat kaikkien seurattavissa ja kommentoitavissa: tietoja ideoiden käsittelyn etenemisen tilanteesta pidetään yllä avoimesti Ideapankissa.

Korkeakoulutukseen ja tutkimukseen liittyvät ideat ja kehitystarpeet kerätään korkeakoulujen tietohallintojohdon verkostojen kanssa luotuun Ideapankkiin, josta ne reititetään oikeille toteuttajille. Ideapankin avulla jaetaan myös tietoa korkeakoulujen kesken ja muille sidosryhmille. Ideoita käsittelee noin kahdesti kuukaudessa kokoontuva ideatoimikunta, joka koostuu tietohallintojohdon verkostojen edustajista sekä CSC:n yhteyshenkilöistä. Työskentelyyn osallistuvat myös kulloisenkin aihealueen asiantuntijat. Ideatoimikunnan ehdotuksesta ideoille pyritään löytämään tahot viemää niitä eteenpäin.

Ideapankki on ollut käytössä keväästä 2018 alkaen. Tavoitteenamme on laajentaa Ideapankin käyttö korkeakoulujen lisäksi myös muiden tutkimusorganisaatioiden yhteistyön ja synergian työkaluksi.

Kaikki ideatoimikunnan kokousmuistiot ovat avoimesti luettavissa ryhmän työtilassa. Lisätietoja osoitteesta ideapankki@csc.fi