Oiva - Opetushallinnon ohjaus- ja säätelypalvelu 

Oiva-palvelu pitää sisällään opetuksen ja koulutuksen toimialan eri koulutusmuotojen järjestämis- ja ylläpitämisluvat.

Palvelusta löytyvät tällä hetkellä kaikki ajantasaiset perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen ja taiteen perusopetuksen järjestämisluvat sekä vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämisluvat. Myöhemmin Oiva laajennetaan koskemaan myös lukiokoulutuksen järjestämisluvat. Palvelusta löytyy lisäksi väestö-, koulutus- ja lupatietoja ja erilaisia tilastoja ammatillisen koulutuksen osalta.

Opetushallinnon ohjaus- ja säätelypalvelu Oiva on Opetus- ja kulttuuriministeriön kehittämä ja ylläpitämä palvelu, jonka ylläpidosta vastaa CSC-Tieteen tietotekniikan keskus. Oiva-palvelukokonaisuuden ohjauksesta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoa:

Oiva-verkkosivut (okm.fi)